motiv

KDO JSME

Jsme Pavučina, síť středisek ekologické výchovy. Střešní organizace pro ty, kdo se věnují environmentální výchově v České republice. Pavučinu založilo 8 organizací v roce 1996 z potřeby prohloubit vzájemnou spolupráci. Dnes je nás 46 členů a 3 pozorovatelé.

 

Vize Pavučiny

Vzdělávání pro společnou budoucnost lidí a přírody.

 

Poslání Pavučiny

Pavučina pomáhá rozvoji environmentální výchovy v České republice prostřednictvím sítě svých členů a ve spolupráci se svými partnery. Podporuje rozvoj takového vzdělávání, které přispívá k udržitelnému životu jednotlivců i společnosti a ochraně přírody v naší zemi a na naší planetě.

 

Co nás drží pohromadě?

 
  • Prosazujeme na celostátní úrovni environmentální výchovu a její nezastupitelnou roli ve vzdělávání, v udržitelném rozvoji a při ochraně životního prostředí.
 
  • Pojmenováváme si, v čem spočívá dobrá praxe v environmentální výchově a pomáháme si ji dosahovat.
 
  • Vzájemně se učíme, vyměňujeme si zkušenosti a informace a společně se vzděláme.
 
  • Podporujeme se jako komunita lidí, kteří sdílí obdobné cíle a hodnoty.
 
  • Děláme společné celostátní projekty a programy, které by pro jednotlivé členské organizace byly příliš velkým soustem.

 

 

Pavučina je pro organizace ekologické výchovy něco jako rodina. Sdílíme, podporujeme se a společně prosazujeme to, co nás spojuje – environmentální výchovu."

 

Hana Korvasová, ředitelka Lipka