motiv

PROGRAMY

Programy s celostátní působností realizujeme od roku 2001 a jsou určeny hlavně pedagogům všech stupňů škol. Další řadu aktivit a činností realizují naši členové, jsou to především: ekologické výukové programy (denní i pobytové), vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, mimoškolní činnosti pro děti a mládež, akce pro širokou veřejnost a publikační činnost.

 

                 

 

NAŠE SPOLEČNÉ ÚSPĚCHY ZA JEDINÝ ROK

201 233 účastníků v 9 737 denních výukových programech

11 177 pedagogů a studentů v 531 jednodenních vzdělávacích akcích

69 830 účastníků v dalších 128 aktivitách v oblasti EVVO

15 198 účastníků na 631 pobytových programech

133 pedagogů 7 specializačních studiích

1 775 žáků a studentů navštěvující 174 kroužků

5 161 „nepedagogů“ na 283 vzdělávacích akcích

10 957 účastníků zapojených v 32 dlouhodobých programech a projektech

247 814 účastníků na 884 akcích pro veřejnost

103 009 kusů publikací ve 102 vydaných titulech

580 622 zapojených účastníků do všech akcí členů Pavučiny