motiv

PROGRAMY

Programy s celostátní působností realizujeme od roku 2001 a jsou určeny hlavně pedagogům všech stupňů škol. Další řadu aktivit a činností realizují naši členové, jsou to především: ekologické výukové programy (denní i pobytové), vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, mimoškolní činnosti pro děti a mládež, akce pro širokou veřejnost a publikační činnost.

 

                 

 

NAŠE SPOLEČNÉ ÚSPĚCHY ZA JEDINÝ ROK

221 823 účastníků v 11 085 denních výukových programech

7 001 pedagogů a studentů v 369 jednodenních vzdělávacích akcích

19 760 žáků a studentů na 604 nepravidelných akcích

13 186 účastníků na 468 pobytových programech

1 405 pedagogů a studenů na 121 pobytových vzdělávacích programech

2 218 žáků a studentů navštěvující 181 kroužků

6 169 „nepedagogů“ na 218 akcích

95 581 účastníků zapojených v 17 projektech

206 901 účastníků na 771 akcích pro veřejnost

72 437 kusů publikací ve 78 vydaných titulech

574 044 zapojených do všech akcí členů Pavučiny