motiv

PROGRAMY

Programy s celostátní působností realizujeme od roku 2001 a jsou určeny hlavně pedagogům všech stupňů škol. Další řadu aktivit a činností realizují naši členové, jsou to především: ekologické výukové programy (denní i pobytové), vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, mimoškolní činnosti pro děti a mládež, akce pro širokou veřejnost a publikační činnost.

 

                 

 

NAŠE SPOLEČNÉ ÚSPĚCHY ZA JEDINÝ ROK

180 007 účastníků v 8 672 denních výukových programech

6 803 pedagogů a studentů v 387 jednodenních vzdělávacích akcích

19 244 žáků a studentů na 636 nepravidelných akcích

13 094 účastníků na 517 pobytových programech

1 523 pedagogů a studenů na 113 pobytových vzdělávacích programech

5 506 žáků a studentů navštěvující 220 kroužků

5 645 „nepedagogů“ na 218 akcích

99 139 účastníků zapojených v 25 projektech

168 479 účastníků na 888 akcích pro veřejnost

79 043 kusů publikací ve 100 vydaných titulech

499 440 zapojených do všech akcí členů Pavučiny