motiv

PROGRAMY

Programy s celostátní působností realizujeme od roku 2001 a jsou určeny hlavně pedagogům všech stupňů škol. Další řadu aktivit a činností realizují naši členové, jsou to především: ekologické výukové programy (denní i pobytové), vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, mimoškolní činnosti pro děti a mládež, akce pro širokou veřejnost a publikační činnost.

 

                 

 

NAŠE SPOLEČNÉ ÚSPĚCHY ZA JEDINÝ ROK

184 363 účastníků v 9 014 denních výukových programech

6 111 pedagogů a studentů v 296 jednodenních vzdělávacích akcích

17 834 žáků a studentů na 652 nepravidelných akcích

13 728 účastníků na 536 pobytových programech

121 pedagogů 6 specializačních studiích

2 072 žáků a studentů navštěvující 148 kroužků

6 430 „nepedagogů“ na 304 vzdělávacích programech

102 093 účastníků zapojených v 21 dlouhodobých programech a projektech

207 088 účastníků na 827 akcích pro veřejnost

110 970 kusů publikací ve 75 vydaných titulech

712 614 zapojených účastníků do všech akcí členů Pavučiny