motiv

STANOVY A ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Stanovy Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. jsou základním ustavujícím dokumentem, byly schváleny valnou hromadou a zapsány u Městského soudu v Praze.

Organizační řád je interním dokumentem spolku, který podrobněji popisuje podmínky členství, členská práva a povinnosti, organizační strukturu a zásady financování.