motiv

PARTNEŘI

Pavučina spolupracuje kromě svých členů i s dalšími osobami a organizacemi, bez jejichž spolupráce by se neobešla.

 

SPOLUPRACUJEME:

Mgr. Hana Kolářová, Jana Kutáčková, Mgr. Blanka Toušková – redakce Informačního bulletinu Mrkvička
Mgr. Hana Kolářová – šéfredaktorka časopisu pro ekogramotnost Bedrník 
Petr Kutáček – grafik časopisu Bedrník a Informačního bulletinu Mrkvička
Ing. arch. Jan Toušek – grafik, správce sítě a techniky

Ing. arch. Marie Toušková – foto

 

 

REALIZUJEME:

Projekt „Podpora neformálního vzdělávání poskytovaného organizacemi sdruženými v síti Pavučina" je podpořena finančními prostředky z EU. Projekt je realizován v období od 1. listopadu 2019 do 30. dubna 2023, č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013274.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence programových pracovníků vybraných neziskových organizací sdružených v Síti středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., působících v neformálním vzdělávání dětí a mládeže pro efektivní realizaci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Projekt má 14 partnerských organizací. 

 

Projekt Podpora rozvoje poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství v České republice" je podpořen finančními prostředky z Ministerstva životního prostředí v rámci Dlouhodobé smlouvy. Projekt je realizován v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

 

JSME ČLENY: