motiv

PARTNEŘI

Pavučina spolupracuje kromě svých členů i s dalšími osobami a organizacemi, bez jejichž spolupráce by se neobešla.

 

SPOLUPRACUJEME:

Mgr. Yvona Koutná – šéfredaktorka Informačního bulletinu Mrkvička
Mgr. Hana Kolářová – šéfredaktorka časopisu pro ekogramotnost Bedrník a redaktorka Informačního bulletinu Mrkvička
Petr Kutáček – grafik časopisu Bedrník a Informačního bulletinu Mrkvička
Ing. arch. Jan Toušek – grafik, správce sítě a techniky

Ing. arch. Marie Toušková – foto

 

JSME PARTNERY:

Druhého ročníku Měsíce školních zahrad. V tomto projektu se snažíme povzbudit učitele, aby objevili pestré možnosti, které jim venkovní zahrada (školní zahrada, dvorek nebo hřiště) nabízí, a začlenili toto prostředí do každodenního života své školy.

www.mesicskolnichzahrad.cz 

 

 

 

REALIZUJEME:

Projekt „Kolegiální podpora v síti Mrkvička" je podpořena finančními prostředky z EU. Projekt je realizován v období od 1. listopadu 2016 do 31. října 2019, č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000542.

Projekt „Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, environmentálního poradenství a jejich aktérů v ČR" je podpořen finančními prostředky z Ministerstva životního prostředí v rámci Dlouhodobé smlouvy. Projekt je realizován v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.

 

 

 

 

JSME ČLENY: