motiv

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE V EVVO

Mezi Ministerstvem životního prostředí a Sítí středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

Dlouhodobá spolupráce v EVVO (zakotvená ve smlouvě na léta 2017-2018) vychází z potřeby systémového rozvoje oblasti EVVO a představuje důležitý nástroj pro naplňování Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025, který byl schválen usnesením vlády č. 652 z 20. července 2016.

Na této stránce budeme průběžně nabízet aktivity, do kterých se můžete zapojit.

 

1. Vzdělávání pracovníků poskytovatelů EVVO

Již nyní je možné se přihlásit na některý z 5 seminářů, které budou probíhat na střediscích ekologické výchovy. Uzávěrka přihlášek je 31. 8. 2017.

a) Pro začínající (zejména pro začínající tvůrce a lektory environmentálně zaměřených výukových programů nabízených zejména školám (mateřským, základním a středním).

Semináře budou zaměřeny na současné trendy v oboru, účastníci získají základní pře-hled o tvorbě a realizaci programů z oblasti environmentální výchovy.

13. - 15. 11. 2017, STŘEVLIK, Hejnice - lektorský tým Botič

3. - 5. 11. 2017, RYCHTA, Krásensko - lektorský tým Lipka

5. - 7. 12. 2017, SEVER, Horní Maršov - lektorský tým SEVER

b) Pro pokročilejší lektory, Jak postavit dobrý ekologický výukový program.

Podíváme se na metodické přístupy k různým typům ekologických výukových programů: několikahodinových, pobytových i terénních exkurzí. Seminář bude kombinovat praktické ukázky, cvičení a společné hledání se zasazením do teoretických rámců, standardů kvality, osmer, cílů a humoru.

1. - 3. 11. 2017, SEV Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna - lektorský tým SEV Kaprálův mlýn ve spolupráci se SEVER.

c) Pro pokročilejší pracovníky středisek ekologické výchovy, kteří se dlouhodobě podílejí na plánování, vedení a vyhodnocování programů pro školy v oblasti environmentální výchovy a chtějí získat rozšířené lektorské dovednosti.

Náplní semináře budou cvičení, metody a postupy zaměřující se na lektorování v krizové situaci i jejímu předcházení, improvizaci, rozbor skupiny a týmové dynamiky, využití technologií a konkrétní aktivity v rámci EV. Během semináře budeme mít možnost sdílet své zkušenosti, navrhovat společné postupy a hledat řešení našich problémů.

1. - 3. 11. 2017, PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn, Horažďovice - lektorský tým TEREZA.

Pro další informace ohledně přihlašování, kontaktujte Blanku Touškovou, koordinátorku aktivity semináře, e-mail: info@pavucina-sev.cz, telefon: +420 721 133 108.

 

2. Poradenský servis pro poskytovatele EVVO

a) Poradenské návštěvy

b) Stáže

Výzvu připravujeme, zveřejněna bude ve druhé polovině srpna.

 

3. Veletrh ekologické výchovy

Již nyní se můžete přihlásit na 24. Veletrh ekologické výchovy s tématem V horizontu budoucnosti, který se bude konat ve dnech 5. - 8. září 2017 v Ekocentru PALETA, pracoviště Oucmanice.

Více o přihlašování, programu a podmínkách naleznete na http://www.e-bedrnik.cz/?idm=92

Veletrh se koná pod záštitou ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.

Pro další informace kontaktujte Mirka Míkovce, koordinátora aktivity veletrh, e-mail: info.oucmanice@paleta.cz, telefon: +420 604 115 933.

 

4. Vzdělávání pracovníků poskytovatelů EVVO v oblasti vyhodnocování programů

Seminář - Úvod do evaluací vzdělávacích programů.

Termín a místo konání připravujeme.

 

5. Evaluace ekologických výukových programů

Evaluace dlouhodobých a pobytových programů.

Nabídku k zapojení připravujeme.

 

6. Certifikace poskytovatelů EVVO

Certifikační audity.

Nabídku k zapojení připravujeme.

Podrobný popis systému certifikace a přehled certifikovaných organizací je uveden na www.certifikace-sev.cz