Návrh systému podpory EVVO z Národního programu Životní prostředí

Níže naleznete odkaz na návrh systému financování EVVO z Národního programu Životní prostředí, který zpracovala SSEV Pavučina, z. s. Cílem je navrhnout systematickou dotační podporu dlouhodobého poskytování kvalitních služeb EVVO plošně v ČR ze strany poskytovatelů EVVO, optimalizovat administrativu spojenou s výběrem a financováním projektů na straně Státního fondu životního prostředí (SFŽP), optimalizovat návaznost a komplementárnost na jiné finanční zdroje pro EVVO a umožnit průběžné vyhodnocování efektů a dopadů podpory programů.

Zpracovávání návrhu předcházela analytická fáze, jejíž součástí bylo zmapování poskytovatelů a jimi nabízených systémových služeb v EVVO.

Své komentáře a připomínky nám můžete zaslat v odpovědi na e-mail, ve kterém jste obdrželi odkaz na tento dokument (broukal@pavucina-sev.cz) do 10. 7. 2020.

Návrh systému je k zobrazení pod tímto odkazem: Návrh systému podpory dlouhodobých nadregionálních služeb EVVO z Národního programu Životní prostředí.

Za případné komentáře předem děkujeme.