VLAŠIM EP JAK NA PRAKTICKOU OCHRANU ZVÍŘAT VE ŠKOLÁCH

ZO ČSOP Vlašim, JAK NA PRAKTICKOU OCHRANU ZVÍŘAT VE ŠKOLÁCH, metodická příručka. Vytvoření materiálu bylo finančně podpořeno v rámci Rozhodnutí č. 301/32/20, Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, environmentálního poradenství a jejich aktérů v ČR.“

SEVER Horní Maršov, MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ

SEVER Horní Maršov, MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ, základní informace a inspirace do výuky. Vytvoření materiálu bylo finančně podpořeno v rámci Rozhodnutí č. 301/32/20, Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, environmentálního poradenství a jejich aktérů v ČR.“

DOPORUČENÍ AKCE PRO PEDAGOGY

Rukověť (eko)vzdělavatele I. aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO, materiál vznikl v rámci pracovní skupiny ke kvalitě činnosti SEV (Společný program MŽP a MŠMT v letech 2008 - 2010 Národní síť EVVO). 

DOPORUČENÍ PRO ODBORNÍKY

Rukověť (eko)vzdělavatele II. aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost, materiál vznikl v rámci pracovní skupiny ke kvalitě činnosti SEV (Společný program MŽP a MŠMT v letech 2008 - 2010 Národní síť EVVO). 

NÁSTROJ NA HODNOCENÍ EVP

Nástroj na hodncení EVP, materiál vznikl v rámci pracovní skupiny ke kvalitě činnosti SEV (Společný program MŽP a MŠMT v letech 2008 - 2010 Národní síť EVVO). 

ANALÝZA

V roce 2020 Pavučina pracovala nezávislou odbornou analýzu dotačních podpory EVVO v České republice a dále na základě analýzy vypracovala návrh systému podpory dlouhodobých nadregionálních služeb EVVO z Národního programu Životní prostředí.