Pavučina - Jak na bezobalovou třídu v MŠ

Tipy na minimalizaci odpadů, náměty na vyrábění s dětmi, a příklady dobré praxe ze tří mateřských škol. 

Inspirativní příručka na téma bezodpadová třída v mateřské škole vám umožní přiblížit se k ideálu bezodpadového fungování školy. Zaměřuje se především na mateřské školy, ale náměty určitě budou moci využít i školy základní.

V úvodní části pro vás máme tipy na opatření ve třídách i celých školách (a koneckonců i jinde), které podporují preventivní, dlouhodobý a systematický přístup k omezování vzniku odpadů. Jsou to například sharepointy – místa, kam se umisťují věci ke sdílení či výměně.

Ve druhé části příručky najdete návody na environmentálně šetrné produkty, které můžete s dětmi vyrábět do třídy či na školu v přírodě (šampon, repelent, voskovaný ubrousek na svačinu, podpalovač, zubní pastu…) bez nadbytečných obalů a odpadů.

Třetí část nabízí příklady omezování obalů a předcházení vzniku odpadů. Jsou to ověřené příklady dobré praxe, jak funguje ve třech různých mateřských školách.

VLAŠIM - SLAVÍME SILVESTRA BEZ RACHEJTLÍ (?)

ZO ČSOP Vlašim, SLAVÍME SILVESTRA BEZ RACHEJTLÍ (?), publikace. Vytvoření materiálu bylo finančně podpořeno v rámci Rozhodnutí č. 301/32/21, Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, environmentálního poradenství a jejich aktérů v ČR.“

DOPORUČENÍ PRO TVORBU A REALIZACI ÚČINNÝCH PROGRAMŮ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Děláte programy EV? Máme pro vás shrnutí inspirace, teorie i praktických ukázek v jediné stručné příručce.

Publikace vám pomůže:

  • rozhodnout se jaké programy máte dělat a proč
  • dobře si pojmenovat cíle programů
  • naplánovat si jejich podobu a obsah
  • vyhodnocovat je a stále je zlepšovat

 

Publikaci doporučují

Publikaci jako celek česká komunita environmentální výchovy potřebuje a ocení. Za skvělou považuji volbu příloh, jejich pestrost a názornost.

Roman Kroufek, VŠ pedagog, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

 

V publikaci jsem našla stručně, srozumitelně a výstižně pojmenované věcí, které je dobré mít na mysli při plánování vzdělávacího obsahu.

Romana Pálková, lektorka, Sluňákov - Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

 

Publikace v číslech

1,5 roku rešerší, psaní a připomínkování

6 charakteristik účinných programů EV

11 příkladů z praxe ilustrujících popsané zásady

17 využitelných nástrojů v přílohách

 

Kdo za tím stojí

Doporučení vytvořila pracovní skupina SSEV Pavučina, z. s. ve složení:

Petr Daniš, TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Lenka Broukalová, Spora, z.s.

Martina Chvátalová, Botič o.p.s.

Edita Ježková, Muzeum Říčany, příspěvková organizace

Jiří Nešpor, Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

 

Recenzenti:

Jan Činčera, Masarykova univerzita

Roman Kroufek, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Michal Medek, Junák, Kaprálův mlýn a Masarykova univerzita

EKOLOGIZACE PROVOZU SEV

ZO ČSOP Vlašim, EKOLOGIZACE PROVOZU SEV, materiál vznikl v rámci pracovní skupiny ke kvalitě činnosti SEV (Společný program MŽP a MŠMT v letech 2008 - 2010 Národní síť EVVO). 

VLAŠIM - JAK NA PRAKTICKOU OCHRANU ZVÍŘAT VE ŠKOLÁCH

ZO ČSOP Vlašim, JAK NA PRAKTICKOU OCHRANU ZVÍŘAT VE ŠKOLÁCH, metodická příručka. Vytvoření materiálu bylo finančně podpořeno v rámci Rozhodnutí č. 301/32/20, Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, environmentálního poradenství a jejich aktérů v ČR.“

SEVER Horní Maršov, MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ

SEVER Horní Maršov, MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ, základní informace a inspirace do výuky. Vytvoření materiálu bylo finančně podpořeno v rámci Rozhodnutí č. 301/32/20, Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, environmentálního poradenství a jejich aktérů v ČR.“

DOPORUČENÍ AKCE PRO PEDAGOGY

Rukověť (eko)vzdělavatele I. aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO, materiál vznikl v rámci pracovní skupiny ke kvalitě činnosti SEV (Společný program MŽP a MŠMT v letech 2008 - 2010 Národní síť EVVO). 

DOPORUČENÍ PRO ODBORNÍKY

Rukověť (eko)vzdělavatele II. aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost, materiál vznikl v rámci pracovní skupiny ke kvalitě činnosti SEV (Společný program MŽP a MŠMT v letech 2008 - 2010 Národní síť EVVO). 

NÁSTROJ NA HODNOCENÍ EVP

Nástroj na hodncení EVP, materiál vznikl v rámci pracovní skupiny ke kvalitě činnosti SEV (Společný program MŽP a MŠMT v letech 2008 - 2010 Národní síť EVVO). 

ANALÝZA

V roce 2020 Pavučina pracovala nezávislou odbornou analýzu dotačních podpory EVVO v České republice a dále na základě analýzy vypracovala návrh systému podpory dlouhodobých nadregionálních služeb EVVO z Národního programu Životní prostředí.