DOPORUČENÍ AKCE PRO PEDAGOGY

Rukověť (eko)vzdělavatele I. aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO, materiál vznikl v rámci pracovní skupiny ke kvalitě činnosti SEV (Společný program MŽP a MŠMT v letech 2008 - 2010 Národní síť EVVO). 

DOPORUČENÍ PRO ODBORNÍKY

Rukověť (eko)vzdělavatele II. aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost, materiál vznikl v rámci pracovní skupiny ke kvalitě činnosti SEV (Společný program MŽP a MŠMT v letech 2008 - 2010 Národní síť EVVO). 

NÁSTROJ NA HODNOCENÍ EVP

Nástroj na hodncení EVP, materiál vznikl v rámci pracovní skupiny ke kvalitě činnosti SEV (Společný program MŽP a MŠMT v letech 2008 - 2010 Národní síť EVVO). 

ANALÝZA

V roce 2020 Pavučina pracovala nezávislou odbornou analýzu dotačních podpory EVVO v České republice a dále na základě analýzy vypracovala návrh systému podpory dlouhodobých nadregionálních služeb EVVO z Národního programu Životní prostředí.