motiv

JAK SE STÁT ČLENEM

Členem se může stát právnická osoba, která nebyla založena za účelem dosahování zisku, hlásí se k poslání a ke kodexu členských středisek a zavazuje se k jeho naplňování, má ve svém statutu či zřizovací listině uvedenu environmentální výchovu, vzdělávání nebo osvětu jako jednu ze svých hlavních činností a splňuje podmínky dané organizačním řádem.

Pro zájemce o členství je zřízen status pozorovatele, který umožňuje zájemci se s činností spolku nejdříve podrobně seznámit. O přijetí za pozorovatele rozhoduje výkonný výbor, a to na základě podané přihlášky a provedené návštěvy u žadatele. Status se organizaci přiznává na dobu jednoho roku.

Po uplynutí statusu pozorovatele se žadatel může rozhodnout, zda vstoupí jako člen či spolupráci s Pavučinou ukončí. O přijetí za člena rozhoduje valná hromada na základě doporučení výkonného výboru, podané přihlášky a provedené další návštěvy u žadatele.

Pavučina je otevřená organizace, nové členy vítáme.