motiv

VELETRH EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 29. ROČNÍK

Veletrh ekologické výchovy, 29. ročník

proběhne v termínu 29. září - 2. října 2022. Pořadatel je SEVER, Horní Maršov ve spolupráci s Krkonošským národním parkem. Téma: Šetrný turismus. 

Více informací naleznete na VELETRH EKOLOGICKÉ VÝCHOVY | Pavučina SEV – AKTIVITY (pavucina-sev.cz)

Kontaktní osoba: Jáchym Škoda, jachym.skoda@ekologickavychova.cz