motiv

VELETRH EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 28. ROČNÍK

Veletrh ekologické výchovy, 28. ročník proběhne v roce 2021.

 

Veletrh proběhne ve dnech 2. - 5. září 2021 na Horské Kvildě. 

Organizátoři: Chaloupky, DDM Horažďovice a Národní park Šumava.

Téma: POJĎTE NA TO OD LESA.

Koordinátork aktivity Tomáš Pollak, pollak.ddm@gmail.com, +420 606 880 502