motiv

VELETRH EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 30. ROČNÍK

Veletrh ekologické výchovy, 30. ročník

proběhne v termínu 30. srpna - 2. září 2023 na Skautské základně Mentaurov.

Pořadatel veletrhu je SEVER Litoměřice ve spolupráci s kanceláří Pavučiny. 

Více informací naleznete na VELETRH EKOLOGICKÉ VÝCHOVY | Pavučina SEV – AKTIVITY (pavucina-sev.cz)

Kontaktní osoby:

 

Jan Kotěra, jan.kotera@sever.lt

Johanka Kutáčková, kutackova@pavucina-sev.cz