motiv
zamestnanci
Blanka Toušková, Mgr.
+420 721 133 108
info@pavucina-sev.cz
ředitelka, projektová manažerka, komunikace se členy, programy MRKEV a Mrkvička
Vystudovala pedagogickou fakultu UK v Praze se specializací učitelství pro 1. stupeň, má za sebou 15 let pedagogické praxe. V Pavučině pracuje již 15 let jako hlavní manažerka projektů, má na starosti komunikaci se členy a koordinaci celostátních programů pro pedagogy mateřských, základních a středních škol Mrkvička a MRKEV. Spolupracuje s Toulcovým dvorem jako lektorka, konzultantka a oponentka ve specializačních studiích pro mateřské školy.
Václav Broukal
+420 733 615 877
broukal@pavucina-sev.cz
projektový manažer, účetnictví, administrativa
Působil jako koordinátor tvorby systému certifikace a v současné době působí jako koordinátor zavádění systému certifikace do praxe a auditor v rámci pilotního ověřování. V organizaci Spora, z. s., se zabývá vyhodnocováním vzdělávacích programů a projektů z oblasti environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání.
Johanka Kutáčková
+420 720 077 069
kutackova@pavucina-sev.cz
projektová manažerka
Ve středisku ekologické výchovy pracuje od roku 1997, kde se od lektorování pobytových programů postupně dostala k řízení a administrativě větších i menších projektů. V současnosti je zároveň ředitelkou Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o. p. s.
vybor
Mgr. Petr Daniš
+420 603 852 887
petr.danis@terezanet.cz
ředitel neziskové organizace TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., předseda Pavučiny
Zabývá se rozvojem vzdělávacích programů i organizací a advokacií environmentální výchovy. Je členem poradních orgánů a pracovních skupin pro environmentální výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj na národní i mezinárodní úrovni. Pod jeho vedením získala TEREZA „ekologického Oskara“ (E.ON Energy Globe Award) za rok 2015.
Mgr. Martina Chvátalová
ředitelka Botič o. p. s. v SEV Toulcův dvůr
Na Toulcově dvoře působí od roku 2002, od roku 2014 na pozici ředitelky společnosti Botič, jedné ze čtyř neziskových organizací, které společně SEV Toulcův dvůr tvoří. Pod jejím vedením proběhly čtyři ročníky specializačního studia pro koordinátory EVVO v MŠ. Je členkou poradní skupiny pražského krajského koordinátora EVVO. Ve výkonném výboru Pavučiny je nováčkem od dubnové valné hromady 2016.
Ing. Edita Ježková
koordinátor vzdělávacích aktivit Muzea Říčany
V Muzeu Říčany působí od roku 2012.  Koordinuje vzdělávacích aktivity pro školy i veřejnost (EVVO, řemeslné dílny, výstavy, akce pro veřejnost aj.), připravuje a lektoruje výukové programy. Podílí se na plánování organizace, přípravě a realizaci projektů.
Ing. Aleš Kočí
vedoucí Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA
V roce 1994 společně s Mgr. Emilkou Strejčkovou založil Ekologické centrum hlavního města Prahy Toulcův dvůr, kde působil do roku 2000. Po šesti letech práce v Praze odchází do rodného Liberce, kde usiluje o vybudování  střediska ekologické výchovy. Nejprve jako zaměstnanec Magistrátu města Liberce připravuje výstavbu městského střediska ekologické výchovy, po organizačních změnách na magistrátu odchází a zakládá Městské středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec DIVIZNU, kde působí do dnes. Po celou dobu se snaží vzdělávat v oboru.  Podílí se na tvorbě regionálních strategických dokumentů, které ovlivňují environmentální výchovu.  Snaží se ovlivnit rozvoj environmentální výchovy i s přesahem mimo region. V letech 2000 – 2006 pracoval jako člen meziresortní pracovní skupiny MŽP ČR pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Od roku 1998 je členem výkonného výboru Pavučiny.
Mgr. Hana Korvasová
ředitelka příspěvkové organizace Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno
Absolvovala funkční studium pro ředitele ve školství a manažera neziskových organizací u Nadace ROS. Působí jako metodička ekologické výchovy, připravuje studenty učitelství Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého. Má mnohaletou zkušenost s řízením občanského sdružení (Rezekvítek) a školského zařízení (Lipka). Je držitelkou certifikátu přírodní zahrada s kamenným psem. Lipka pod jejím vedením prošla proměnou z malé na velkou organizaci o pěti pracovištích se stovkou zaměstnanců a získala řadu ocenění, např. Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2015.
RNDr. Jiří Kulich
ředitel neziskové organizace Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER
Ing. Martin Modrý, Ph.D.
ředitel Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje - STŘEVLIK
Ochraně přírody a environmentální výchově se věnuji od roku 2002, od roku 2014 jsem ředitelem STŘEVLIKu. Po předcích jsem zdědil neutuchající potřebu objevování nových zemí. A protože ve střední Evropě jich už mnoho nezbylo, vynahrazuji si to hledáním nových cest a přístupů, případně propojováním zdánlivě nesouvisejícího.
rada
Marie Pigulová
účetní neziskové organizace Rezekvítek, z. s. , předsedkyně dozorčí rady
Účetní, ekonom ani revizor jsem vlastně nikdy nechtěla být, vždycky jsem byla a jsem „toulavec“ po krajinách vnitřních i vnějších. Nicméně přibližně před 20 lety jsem zjistila, že k tomu, aby se něco  v myšlení společnosti a prostředí kolem nás změnilo, je potřeba se vypořádat i s finanční stránkou snů, vizí a plánů jak zlepšit místo kde žijeme. A od té doby se snažím na tomto poli v neziskovém sektoru přispět svojí troškou do mlýna. 
Ing. Tomáš Hodina
projektový a finanční manažer Botič o. p. s.
Kromě vedení projektů a finančního řízení společnosti se věnuje organizačnímu zajištění DVPP hlavně pro MŠ. Je krajským koordinátorem sítí MRKEV a Mrkvička a členem správní rady Botič o.p.s. a členské schůze Toulcova dvora, z.s. 
Jiří Kmoníček
ředitel, regionální rozvoj a poradenství, Centrum Rozvoje Česká Skalice, o. p. s.
V roce 2006 jsem dostal skvělou školu, když jsme dělali monitorovací zprávy k prvnímu evropskému projektu. V téhle škole se rozhodovalo o existenci a neexistenci našeho sdružení. Ustáli jsme to, a když nás to nezabilo, tak vy už určitě tušíte, co se stalo. O své zkušenosti se rád dělím, protože zároveň při tom nabývám zkušenosti nové. Problémy jsou výzva.