motiv

MRKVIČKA A INFORMAČNÍ BULLETIN MRKVIČKA

MRKVIČKA (Malý rádce kvalitní ekologické výchovy pro mateřské školy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2007, a do kterého je zapojeno téměř 950 mateřských škol ze všech krajů ČR.


 

 

„Díky Pavučině jsme si uvědomili, jak je naše role průvodců v oblasti ekologie důležitá. U většiny rodin našich dětí pozitivně ovlivňuje způsob myšlení ve vztahu k přírodě, k lidským hodnotám a životnímu prostředí…“

 

Hana Kratochvílová, ředitelka MŠ Pastelky, Brno

 

Program poskytuje metodickou a informační podporu a umožňu­je vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami v oblasti EVVO. Služby poskytované zařízením zapojeným v programu v roce 2023 zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního bulletinu MRKVIČKA. Materiály jsou zapojeným zařízením distribuovány prostřednictvím krajských koordinátorů programu, kterými jsou členské organizace Pavučiny. Pedagogickým pracovníkům ze škol v programu MRKVIČKA se také snažíme zprostředkovávat vzájemnou výměnu zkušeností a podporovat jejich spolupráci, a to prostřednictvím regionálních setkání.

 

   

 949 zapojených škol ze 14 krajů 

  
   

 55 rozesílek do škol 

  
   

 10 regionálních konferencí pro 462 pedagogů 

 

 

Registrací do programu MRKVIČKA na rok 2023 vám nabízíme tyto služby:

 
  • 4 rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního bulletinu MRKVIČKA
 
  • Průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
 
  • Možnost zvýhodněné inzerce o vašich projektech v rámci povinné publicity včetně Informačního bulletinu MRKVIČKA navíc
 
  • Přístup do archivu e-bedrnik.cz (archiv Informačního bulletinu MRKVIČKA)
 
  • Další regionální nabídky

Informační bulletin MRKVIČKA pomáhá s ekologickou výchovou a vzděláváním pro udržitelný roz­voj pedagogům mateřských škol. První číslo vyšlo v roce 2007, od roku 2010 je každé číslo bulleti­nu zaměřeno na jiné konkrétní téma. Zároveň obsahuje ustálené rubriky: náměty a nápady přímo ze škol, zelené okénko, pedago­gika a psychologie, ekologická výchova, nabídka pomůcek či pracovní listy přímo pro výuku. Bulletin vydává Pavučina za finančního příspěvku škol.

Členství v programu MRKVIČKA je otevřeno všem mateřským školám i školským zařízením se zájmem o environmentální (ekologickou) výchovu, mateřským klubům, centrům a také 1. – 2. ročníkům základních škol, DDM, SVČ, NNO i ostatním subjektům, avšak rozesílané materiály se nejvíce specializují na mateřské školy.

Roční poplatek za služby poskytované v programu MRKVIČKA jsou zpoplatněny částkou ve výši 500 Kč za každý kalendářní rok a za každé registrované pracoviště, aby byla podpořena udržitelnost.

Registraci na rok 2023 je třeba provést ONLINE. Následně přijde na Vámi uvedený e-mail formulář registrace k vytištění. Formulář podepište, opatřete razítkem a doručte jej Vašemu krajskému koordinátorovi v písemné podobě či pošlete scan s podpisem.
V registraci naleznete také políčko heslo. Toto heslo Vám bude sloužit k přihlašování do archivu všech čísel Informačního bulletinu Mrkvička v elektronické podobě www.e-bedrnik.cz (kontaktní e-mail, který uvedete v registraci je zároveň login na tento web).

Doručením registrace se Vaše zařízení zavazuje tento registrační poplatek uhradit na základě faktury, kterou Vám pro rok 2023 vystaví Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov, a obdržíte ji spolu s první rozesílkou v první polovině března. Doporučujeme Vám, abyste si vyplněnou registraci před odesláním okopírovali. V případě, že se budete registrovat v průběhu roku 2023, obdržíte fakturu cca do 14 dní po registraci.

 

Pro další informace můžete kontaktovat Blanku Touškovou, koordinátorku celostátního programu MRKVIČKA:

telefon: +420 721 133 108, e-mail: info@pavucina-sev.cz

 

 

www.e-bedrnik.cz