motiv

MRKEV A BEDRNÍK

MRKEV (Malý rádce kvalitní ekologické výchovy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2001, a v současné době je do tohoto programu zapojeno 650 základních a středních škol ze všech krajů ČR.

Cílem je rozvíjet a podporovat školy, pedagogy a dalších organizace zabývající se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností.

Služby poskytované zařízením zapojeným v programu v roce 2024 zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník. Materiály jsou zapojeným zařízením distribuovány prostřednictvím krajských koordinátorů programu, kterými jsou členské organizace Pavučiny. Pedagogickým pracovníkům ze škol v programu MRKEV se také snažíme zprostředkovávat vzájemnou výměnu zkušeností a podporovat jejich spolupráci, a to prostřednictvím regionálních setkání.

 

   

 673 zapojených škol ze 14 krajů 

  
   

 56 rozesílek do škol 

  
   

 20 regionálních konferencí pro 897 pedagogů

 

 

Registrací do programu MRKEV na rok 2024 vám nabízíme tyto služby: 

 
  • 4 rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník
 
  • Speciální příloha všech 4 čísel na téma Školní zahrady
 
  • Možnost zvýhodněné inzerce o vašich projektech v rámci povinné publicity včetně Bedrníku navíc
 
  • Průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
 
  • Přístup do archivu e-bedrnik.cz 
 
  • Další regionální nabídky

Bedrník, časopis pro ekogramotnost

Od roku 2002, kdy vyšlo první číslo Bedrníku, jsme nabídli pedagogům základních a středních škol a dalším institucím a zájemcům zabývajícím se EVVO inspirativní články z praxe, analytické a metodické materiály, včetně návodů přímo využitelných pro výuku, a to v téměř 90 tématech, ze kterých lze stále čerpat. Časopis vydává Pavučina ve spolupráci s organizací SEVER za podpory Ministerstva životního prostředí a finančního příspěvku škol.

Členství v programu MRKEV je otevřeno všem školám i školským zařízením se zájmem o environmentální (ekologickou) výchovu, DDM, SVČ, NNO i ostatním subjektům, avšak rozesílané materiály se nejvíce specializují na základní a střední školy.

Roční poplatek za služby poskytované v programu MRKEV jsou zpoplatněny částkou ve výši 600 Kč za každý kalendářní rok a za každé registrované pracoviště, aby byla podpořena udržitelnost.

Registraci na rok 2024 je třeba provést ONLINE. Následně přijde na Vámi uvedený e-mail formulář registrace k vytištění. Formulář podepište, opatřete razítkem a doručte jej Vašemu krajskému koordinátorovi v písemné podobě či pošlete scan s podpisem.

V registraci naleznete také políčko heslo. Toto heslo Vám bude sloužit k přihlašování do archivu všech čísel časopisu Bedrník v elektronické podobě www.e-bedrnik.cz (kontaktní e-mail, který uvedete v registraci je zároveň login na tento web).

Doručením registrace se Vaše zařízení zavazuje tento registrační poplatek uhradit na základě faktury, kterou Vám pro rok 2024 vystaví Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov, a obdržíte ji spolu s první rozesílkou v březnu. Doporučujeme Vám, abyste si vyplněnou registraci před odesláním okopírovali. V případě, že se budete registrovat v průběhu roku 2024, obdržíte fakturu cca do 14 dní po registraci.

 

Pro další informace můžete kontaktovat Blanku Touškovou, koordinátorku celostátního programu MRKEV.

telefon: +420 721 133 108, e-mail: info@pavucina-sev.cz
 

  

www.e-bedrnik.cz