motiv

VELETRH

VELETRH ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY 2017

Ekocentrum PALETA Oucmanice

5.- 8. 9. 2017

Na horizontu budoucnosti

Pojďte s námi nahlédnout do budoucnosti! Kam směřuje náš svět a společnost? Jak nejspíš bude vypadat blízká budoucnost? Třeba s výhledem na budoucí jednu generaci, tedy 25 let. Jaká je vlastně naše šance to ovlivnit? Odhadneme, co jsme ovlivnili svými výukovými programy za posledních 25 let, a co tedy můžeme reálně změnit v budoucích 25ti letech? Jak to můžeme zefektivnit, rozšířit, urychlit? Co k tomu dnes oproti minulosti můžeme využít? A hlavně, jak bychom na budoucnost, která nakonec nastane, mohli děti prostřednictvím našich programů lépe připravit?

Doufáme, že z těchto myšlenek nevzejde jen povzdechnutí nad nejistou budoucností, ale nový elán, nadšení a plno společných nápadů do další práce. Kromě toho si užijeme i společné setkání, pohodu, zábavu, odpočinkové aktivity i akční hry (vzhledem k tématu trochu sci-fi), oblíbené exkurze do přírody či za inspirativními místy a lidmi. A protože letos oslavíme 10 let Ekocentra PALETA v Oucmanicích, možná bude i dort!

Ano - máme pocit, že jsme si časovým rozpětím 50ti let ukousli dost velké sousto. Ale vy nám můžete v mnohém pomoct, abychom se společně tím soustem (nebo dortem;-)) neudusili, takže… jak se zapojit?

 • Přihlásit se jako účastník

Přihlašování spustíme 1. června 2017 na http://www.e-bedrnik.cz/?idm=140

 • Přednést vlastní přednášku, zorganizovat workshop, nebo se propůjčit do panelové diskuse

 

Uvítáme přispění k následujícímu:

1. Nejdůležitější problémy v životním prostředí

Např. přednáška, která nám ukáže reálná čísla, souvislosti a trendy, jak na tom životní prostředí v současnosti je, a to nejlépe ve srovnání světa a ČR. Polutanty, změna klimatu, degradace krajiny, nedostatek vody, migrace obyvatel…atd. - ať jsme v aktuálním obraze.

2. Pozitivní trendy v životním prostředí i společnosti.

Jako protiváhu výše uvedenému, uvítáme, přijde-li někdo s přehledem nejnadějnějších pozitivních trendů, technologií, efektivních systémů, či společenských uspořádání apod.

 1. 25 let EVVO - co jsme za tu dobu dokázali.

  Toto je výzva zejména pro vás „Alešové“, „Jirkové“ a další, co už to minimálně 25 let sledujete a rozvíjíte. Dokázali byste se spojit a vyhodnotit tuto dlouholetou práci a zpřehlednit její dopad současným lektorům?

 2. Rozvoj dovedností lektorů a pracovníků EVVO

  Aneb chceme-li změnit svět, musíme být borci schopní téměř všeho. Umíte-li něco, co bychom uvítali pro svůj rozvoj, něco co nám usnadní a zefektivní naši práci, přijeďte nás to naučit, nebo přivezte někoho, kdo nás to naučí.

   

Programy s krátkou anotací zašlete nejpozději do 30. dubna 2017 na adresu info.oucmanice@paleta.cz

 

 • Předvést vlastní výukový program

Vzhledem k výše uvedenému letošnímu tématu uvítáme zejména následující zaměření programů:

 1. Programy, o kterých si myslíte, že připraví děti na život v budoucím nejistém světě.

 2. Programy, které učí děti reálné dovednosti, díky kterým bude budoucnost růžovější (zelenější).

  Teoretickými znalostmi a informacemi je svět zahlcen. Reálné dovednosti se vytrácejí a je to trend i ve školách. Pojďme zabránit tomu, aby tu vyrostla generace neschopných nešiků, kteří jsou tak odkázáni být otroky masového konzumu. Ten totiž drtí planetu zemi možná ze všeho nejvíc.

 3. Smysluplné programy pro malé děti, které děti přivedou blíž k přírodě.

  Těm, co budou za 25 let akční a produktivní třicátníci je dnes cca 3-10 let. V tomto věku se nejvíce buduje vztah ke světu a odtud se odvíjí i hloubka vztahu k přírodě. Obrovský kus práce v tomto ohledu dělají dnes lesní školky. Máte-li program, o kterém, jste přesvědčeni, že přivede děti blíž k přírodě, přijeďte ho předvést.

 4. Programy zaměřené na environmentální etiku

  Neetické znamená že „to se prostě nedělá“ nebo „to je nemravné (nemorální)“. K budoucnosti nutně patří budování nové etiky. Ta by měla zahrnovat i odpovědnost za to, co předávám dalším generacím, nebo odpovědnost za konání v globalizovaném světě. Máte programy, které vštěpují dětem co je v těchto ohledech (ne)morální? Sem s nimi.

 5. Programy, které přeloží složitý komplexní problém tak, že ho pochopí i dítě

  Souvislosti v současném světě jsou čím dál složitější a závisí na nich mnoho. Umíte-je názorně zpřehlednit (nejen) dětem? Přijeďte ostatním ukázat jak na to.

   

  Své návrhy zašlete nejpozději do 30. dubna 2017 na adresu info.oucmanice@paleta.cz

 

 • Slavit s námi

Oslavu našich 10ti let chceme dát všanc a udělat z toho fiktivní oslavu 50ti let usilovné snahy (minulé i budoucí) o EVVO. Oslavenci na tomto výročí budeme všichni. To ovšem vyžaduje i spoustu darů, slavnostního jídla a pití (bude nás možná kolem 100). Takže bude skvělé, pokud na společný oslavný večer přivezete:

 1. Nějakou vaši oblíbenou dobrotu na ochutnání.

  Samozřejmě v ideálním případě lokální, přírodní, domácí, zdravou, bio apod, ale na tom vůbec netrváme.

 2. Nějaký váš oblíbený nápoj.

  Samozřejmě v ideálním případě lokální, přírodní, domácí, zdravý, bio apod., ale na tom vůbec netrváme.

 3. Nějakou vaši oblíbenou zábavu.

  Např. hru či legraci, které se oslavenci budou moct v průběhu večera zúčastnit. Např. nějaké krátké promítání, či hudební, divadelní nebo třeba akrobatické číslo - cokoliv zábavného, stmelujícího, pozitivně či oslavně laděného.

 4. Dárek

  Může být užitečný, nebo dekorativní, nebo veselý, nebo poučný, nebo recesní nebo danajský. Za vaši organizaci stačí jeden, ať už od vás přijede 1 nebo 5. Každá organizace si pak jeden dárek vylosuje a odveze. (Pokud byste ovšem chtěli přivézt dárek přímo nám k těm 10. narozeninám, bránit se samozřejmě nebudeme ;-).

 

Doufáme, že výše uvedené informace a výzvy vás navnadily na všechno, co nás bude na veletrhu čekat, a už teď jste dospěli k závěru, že na této akci rozhodně nemůžete chybět. Těšíme se tedy na shledání v září!

 

Ekocentrum PALETA Oucmanice