motiv

VELETRH EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 31. ROČNÍK

Veletrh ekologické výchovy, 31. ročník

proběhne v termínu 29. srpna - 1. září 2024 na Kaprálově mlýně v Ochozi u Brna.

Pořadatel veletrhu bude Kaprálův mlýn ve spolupráci se Skautským institutem. 

 

Více informací a přihlášku naleznete: 

https://veletrh-kapraluvmlyn.skauting.cz/ 

 

Kontaktní osoby: Tomáš Kozel, Dalibor Naar, veletrh@kapraluvmlyn.cz