motiv

VELETRH EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 29. ROČNÍK

Veletrh ekologické výchovy, 29. ročník

proběhne v termínu 29. září - 2. října 2022. Pořadatel bude SEVER, Horní Maršov ve spolupráci s Krkonošským národním parkem. Téma: Šetrný turismus. 

Kontaktní osoba: Jáchym Škoda, jachym.skoda@ekologikavychova.cz