motiv

MRKVIČKA A INFORMAČNÍ BULLETIN MRKVIČKA

MRKVIČKA (Malý rádce kvalitní ekologické výchovy pro mateřské školy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2007, a do kterého je zapojeno téměř 950 mateřských škol ze všech krajů ČR.


 

 

„Díky Pavučině jsme si uvědomili, jak je naše role průvodců v oblasti ekologie důležitá. U většiny rodin našich dětí pozitivně ovlivňuje způsob myšlení ve vztahu k přírodě, k lidským hodnotám a životnímu prostředí…“

 

Hana Kratochvílová, ředitelka MŠ Pastelky, Brno

 

Program poskytuje metodickou a informační podporu a umožňu­je vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami v oblasti EVVO. Služby poskytované zařízením zapojeným v programu v roce 2024 zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního bulletinu MRKVIČKA. Materiály jsou zapojeným zařízením distribuovány prostřednictvím krajských koordinátorů programu, kterými jsou členské organizace Pavučiny. Pedagogickým pracovníkům ze škol v programu MRKVIČKA se také snažíme zprostředkovávat vzájemnou výměnu zkušeností a podporovat jejich spolupráci, a to prostřednictvím regionálních setkání.

 

   

 949 zapojených škol ze 14 krajů 

  
   

 55 rozesílek do škol 

  
   

 10 regionálních konferencí pro 462 pedagogů 

 

 

Registrací do programu MRKVIČKA na rok 2024 vám nabízíme tyto služby:

 
  • 4 rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního bulletinu MRKVIČKA
 
  • Průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
 
  • Možnost zvýhodněné inzerce o vašich projektech v rámci povinné publicity včetně Informačního bulletinu MRKVIČKA navíc
 
  • Přístup do archivu e-bedrnik.cz (archiv Informačního bulletinu MRKVIČKA)
 
  • Další regionální nabídky

Informační bulletin MRKVIČKA pomáhá s ekologickou výchovou a vzděláváním pro udržitelný roz­voj pedagogům mateřských škol. První číslo vyšlo v roce 2007, od roku 2010 je každé číslo bulleti­nu zaměřeno na jiné konkrétní téma. Zároveň obsahuje ustálené rubriky: náměty a nápady přímo ze škol, zelené okénko, pedago­gika a psychologie, ekologická výchova, nabídka pomůcek či pracovní listy přímo pro výuku. Bulletin vydává Pavučina za finančního příspěvku škol.

Členství v programu MRKVIČKA je otevřeno všem mateřským školám i školským zařízením se zájmem o environmentální (ekologickou) výchovu, mateřským klubům, centrům a také 1. – 2. ročníkům základních škol, DDM, SVČ, NNO i ostatním subjektům, avšak rozesílané materiály se nejvíce specializují na mateřské školy.

Roční poplatek za služby poskytované v programu MRKVIČKA jsou zpoplatněny částkou ve výši 500 Kč za každý kalendářní rok a za každé registrované pracoviště, aby byla podpořena udržitelnost.

Registraci na rok 2024 je třeba provést ONLINE. Následně přijde na Vámi uvedený e-mail formulář registrace k vytištění. Formulář podepište, opatřete razítkem a doručte jej Vašemu krajskému koordinátorovi v písemné podobě či pošlete scan s podpisem.
V registraci naleznete také políčko heslo. Toto heslo Vám bude sloužit k přihlašování do archivu všech čísel Informačního bulletinu Mrkvička v elektronické podobě www.e-bedrnik.cz (kontaktní e-mail, který uvedete v registraci je zároveň login na tento web).

Doručením registrace se Vaše zařízení zavazuje tento registrační poplatek uhradit na základě faktury, kterou Vám pro rok 2024 vystaví Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. Senovážné náměstí 977/24, Praha 1, a obdržíte ji spolu s první rozesílkou ve druhé polovině února. Doporučujeme Vám, abyste si vyplněnou registraci před odesláním okopírovali. V případě, že se budete registrovat v průběhu roku 2024, obdržíte fakturu cca do 14 dní po registraci.

 

Pro další informace můžete kontaktovat Blanku Touškovou, koordinátorku celostátního programu MRKVIČKA:

telefon: +420 721 133 108, e-mail: info@pavucina-sev.cz

 

 

www.e-bedrnik.cz