motiv

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE V EVVO

Mezi Ministerstvem životního prostředí a Sítí středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

Dlouhodobá spolupráce v EVVO (zakotvená ve smlouvě na léta 2019-2021) vychází z potřeby systémového rozvoje oblasti EVVO a představuje důležitý nástroj pro naplňování Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025, který byl schválen usnesením vlády č. 652 z 20. července 2016.

Na této stránce budeme průběžně nabízet aktivity, do kterých se můžete v roce 2020 zapojit.

 

1. Semináře pro programové pracovníky poskytovatelů EVVO a EP

a) Seminář pro začínající lektory - Rozcestník začínajícího lektora, Praha, Toulcův dvůr, 7. - 9. září 2020

PRO PŘIHLÁŠENÍ NÁS KONTAKTUJTE. DALŠÍ SEMINÁŘ SE BUDE KONAT NA JAŘE 2021.

b) Seminář pro pokročilé lektory - Jak postavit dobrý ekologický výukový program, Ochoz u Brna, Kaprálův mlýn, Středisko ekologické výchovy, 27. - 29. ledna 2020

SEMINÁŘ PROBĚHL. 

c) Seminář pro začínající lektory - Jak sestavit ekopobyt, Horní Maršov, DOTEK, SEVER, 18. - 20. listopadu 2020

Z DŮVODU MALÉHO POČTU ZÁJEMCŮ SE SEMINÁŘ NEBUDE KONAT.

d) Seminář pro přípravu výukových programů i poskytování poradenství - Environmentální provoz domácností a institucí, Hostětín, Centrum Veronica, 14. - 16. září 2020

Z DŮVODU MALÉHO POČTU ZÁJEMCŮ SE SEMINÁŘ NEBUDE KONAT.

e) Seminář pro pokročilé lektory - Když rozvoj, tak týmový, Praha, Toulcův dvůr, 24. - 25. srpna 2020. 

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ DOLE NA STRÁNCE POD LOGEM MŽP, KAPACITA 22 ÚČASTNÍKŮ.

f) Školení pro pedagogy - Školení pro ozdravné pobyty, Horní Maršov, DOTEK, SEVER, 15. - 17. června 2020

ŠKOLENÍ PROBĚHLO. 

 g) Seminář pro pokročilé lektory - Ekopsychologické minimum pro environmentální výchovu - 12+1 tipů pro praxi, Praha, Toulcův dvůr, 13. - 14. února 2020

SEMINÁŘ PROBĚHL. 

h) Seminář pro pokročilé lektory - Jak na EV projekty ve školách, Horní Maršov, DOTEK, SEVER, 11. - 13. listopadu 2020

Z DŮVODU MALÉHO POČTU ZÁJEMCŮ SE SEMINÁŘ NEBUDE KONAT.

i) Seminář pro pokročilé lektory - Ekopsychologické minimum pro environmentální výchovu 2 - 12+1 tipů pro praxi, Praha, Toulcův dvůr, 26. - 27. března 2020 

SEMINÁŘ BYL Z DŮVODU KORONAVIRU ZRUŠEN. SEMINÁŘ BYL SPOJEN SE SEMINÁŘEM 3. 

j) Seminář pro pokročilé lektory - Ekopsychologické minimum pro environmentální výchovu 3 - 12+1 tipů pro praxi, Praha, Toulcův dvůr, 12. - 13. listopadu 2020 

KAPACITA SEMINÁŘE JE NAPLNĚNA. JIŽ SE NELZE PŘIHLÁSIT. DALŠÍ SE BUDE KONAT V ROCE 2021.

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

2. Metodická podpora a poradenství pro činnost poskytovatelů EVVO a EP

KAPACITA STÁŽÍ A PORADENSTVÍ JE NAPLNĚNA. PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE UKONČENO. 

Cílem aktivity je výměna zkušeností a šíření dobré praxe mezi organizacemi v oboru. Poradenské akce mohou probíhat buď formou návštěvy konzultanta z vámi vybrané organizace u vás jako příjemce poradenství, anebo naopak můžete vyslat své pracovníky (i více osob z jedné organizace) na stáž do organizace, od které chcete načerpat zušenosti a inspiraci. 

Text celé výzvy ke stažení dole na stránce pod logem MŽP. 

a) Návstěva konzultanta ve vaší organizaci

Zájemce o konzultaci si sám vybere organizaci, resp. jejího pracovníka, od které by rád získal zkušenosti související s činností organizace působící v EVVO a tuto organizaci kontaktuje. (Může se typicky jednat o vedoucího jiné organizace, zkušeného lektora programů EVVO, účetní apod. Pokud si nevíte rady, zavolejte nám, pomůžeme vám vhodného konzultanta najít). S konzultantem vytvoříte stručný záměr poradenské návštěvy. Záměr vyplníte do přílohy (P1_strucny_zamer_poradenska_navsteva) a odešlete ke schválení na kutackova@pavucina-sev.cz. Po jeho schválení je možné konzultaci zrealizovat.

Podmínkou je, aby celková doba konzultace trvala minimálně 6 hodin.

Po uskutečnění návštěvy vypracuje příjemce spolu s poskytovatelem konzultace zprávu (P2_souhrnna_zprava_poradenska_navsteva). Zprávu podepíší obě strany a zašlou v listinné podobě na adresu Pavučiny (SSEV Pavučina, z. s. , Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, Nové Město). Lze také doručit elektronicky s kvalifikovanými elektronickými podpisy.

P1 a P2 ke stažení dole na stránce pod logem MŽP. 

Odměnu za konzultaci ve výši 5 400 Kč fakturuje Pavučině organizace, která poskytovala prostřednictvím svého pracovníka konzultaci. Uvedená částka slouží k úhradě veškerých nákladů spojených s konzultací včetně případných cestovních náhrad. Fakturační údaje Pavučina zašle po obdržení a schválení zprávy.

Konzultace musí proběhnout nejpozději do 13. prosince 2020.

 

b) Stáže Vašich pracovníků ve vybraných organizacích působících v EVVO

Druhou formou poradenského servisu jsou stáže. Obdobně jako u konzultací i v případě stáží si sami vyberete organizaci, ve které byste rádi uskutečnili stáž. Stáž může trvat 1 – 2 dny a mohou se jí účastnit 1 – 3 stážisté z vaší organizace.

S vybranou organizací si domluvíte termín a všechny organizační záležitosti týkající se stáže a vytvoříte stručný záměr stáže. Záměr vyplníte do přílohy (P3_strucny_zamer_staze) a odešlete ke schválení na kutackova@pavucina-sev.cz Po jeho schválení je možné stáž zrealizovat.

Po uskutečnění stáže vypracují účastníci spolu s přijímající organizací zprávu (P4_souhrnna_zprava_staze). Zprávu podepíší obě strany (účastníci i zástupce přijímající organizace) a zašlou v listinné podobě na adresu Pavučiny (SSEV Pavučina, z. s. , Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, Nové Město). Lze také doručit elektronicky s kvalifikovanými elektronickými podpisy.

P3 a P4 ke stažení dole na stránce pod logem MŽP. 

Organizace přijímající stážisty obdrží od Pavučiny odměnu ve výši 5 400 Kč za každý den pobytu stážisty/stážistů z jedné vysílající organizace. Každý den stáže musí proběhnout alespoň 6 hodin ukázek, náslechů, konzultací a jiné prezentace činnosti hostující organizace. Náklady spojené s cestou a ubytováním stážisty/stážistů do místa stáže hradí vysílající organizace nebo stážista. Fakturační údaje Pavučina zašle po obdržení a schválení zprávy.

Stáž musí proběhnout nejpozději do 13. prosince 2020

Koordinátorka aktivity Jana Kutáčková, kutackova@pavucina-sev.cz, +420 720 077 069

 

3. Veletrh ekologické výchovy, 27. ročník

Termín konání: 29. srpna - 1. září 2020

Místo konání: Ochoz u Brna, Kaprálův mlýn

Přihlásit na veletrh se můžete veletrh.kapraluvmlyn.cz

 

4. Evaluace programů poskytovatelů EV

Aktivitu realizuje Spora z. s., evaluován bude program Botiče z Toulcova dvora v Praze. 

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

5. Certifikace poskytovatelů EVVO

Podrobný popis systému certifikace a přehled certifikovaných organizací je uveden na www.certifikace-sev.cz

O certifikaci v roce 2020 požádaly organizace Středisko ekogické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK), Ekologické centrum Most pro Krušnohoří a Návštěvnické centrum Vodní dům. Kapacita aktivity je naplněna. Případný zájem pro rok 2021 konzultujte s koordinátorem aktivity.

Koordinátor aktivity Václav Broukal, broukal@pavucina-sev.cz, +420 733 615 877

 

6. Národní konference EVVO a EP

4. národní konference se bude konat dne15. října v Kongesovém centru v Brně, Hlinky 35. 

Čtvrtý ročník konference proběhne v době poznamenané koronavirovou a klimatickou krizí. Pojďme se zamyslet nad nezbytnou změnou společnosti a s tím souvisejícím vzděláváním. Setkání bude zaměřeno na inspiraci pro vzdělávání a výchovu k angažovanosti. Roli průvodce přislíbil občansky aktivní kněz a publicista Jan Hanák. 

V rámci programu budou vyhlášeni vítězové Ekopubliky 2019.

Akce je určena jak pracovníkům středisek a organizací zabývajících se environmentální výchovou nebo poradenstvím, tak pracovníkům státní správy a samosprávy, pedagogům všech stupňů a typů škol a dalším zájemcům. Konference volně rozšiřuje program Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm 2020. Účast na konferenci lze tedy snadno spojit s návštěvou festivalových projekcí a přednášek (http://ekofilm.cz/). 

Ekocentrům a ekoporadnám nabízíme možnost prezentovat svoji činnost ve vestibulu konferenčního centra. Budete moci využít menší prezentační stoly, umístit si v prostoru rollupy či nástěnky. Pokud máte o tuto prezentaci zájem, napište prosím co nejdříve koordinátorce konference Pavlíně Žilkové. Podrobnosti k rozsahu a formě prezentačních stánků domluvíme na základě vašeho zájmu a požadavků.

Informace a registraci najdete na http://konference-evvo.cz/

Koordinátorka aktivity Pavlína Žilková, pavlina.zilkova@lipka.cz a Hana Korvasová, hana.korvasova@lipka.cz

 

7. Krajské konference MRKEV a Mrkvička

Termíny konferencí pro mateřské, základní a střední školy s tematikou EVVO.

MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Jihomoravský - Lipka, 3. listopadu, Cejl, Brno

Jihočeský - Cassiopeia, 21. října, sídlo Cassiopeia, České Budějovice (i pro 1. - 2. ročník ZŠ)

Královéhradecký - SEVER Hradec Králové, 5. listopadu, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

Olomoucký - Sluňákov, 5. listopadu, Sluňákov, Horka nad Moravou

Praha - Botič, 22. října, Toulcův dvůr, Praha

Zlínský - ALCEDO ve spolupráci s Lískou, 8. října, Semetín, Hájenka

ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY:

Jihomoravský - Lipka, 4. listopadu, Cejl, Brno

Jihočeský - Cassiopeia, 11. listopadu, sídlo Cassiopeia, České Budějovice (od 3. ročníku ZŠ)

Královéhradecký - SEVER Horní Maršov, 16. října, Česká lesnická akademie, Trutnov

Liberecký - DIVIZNA, 8. října, Autocamp Sedmihorky

Olomoucký - Sluňákov, 4. listopadu, Sluňákov, Horka nad Moravou

Praha - Botič, 21. října, Toulcův dvůr, Praha

Zlínský - ALCEDO ve spolupráci s Lískou, 12. listopadu, UTB, Zlín

SPOLEČNÁ PRO MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY:

Praha - TEREZA, 1. - 2. října, Toulcův dvůr, Praha (festival Učíme se venku)

Pardubický - Ekocentrum PALETA, 22. října, Skautské centrum Vinice a Ekocentrum PALETA, Pardubice

Středočeský - ZO ČSOP Vlašim, 12. listopadu, Podblanické ekocentrum, Vlašim

Ústecký - SEVER Litoměřice, 6. listopadu, ZŠ Na Valech, Litoměřice

 

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

8. Semináře pro veřejnou správu

Proběhnou celkem 3 semináře pro veřejnou správu. Termíny a místa připravujeme. 

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108