motiv

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE V EVVO

Mezi Ministerstvem životního prostředí a Sítí středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

Dlouhodobá spolupráce v EVVO (zakotvená ve smlouvě na léta 2019-2021) vychází z potřeby systémového rozvoje oblasti EVVO a představuje důležitý nástroj pro naplňování Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025, který byl schválen usnesením vlády č. 652 z 20. července 2016.

Na této stránce budeme průběžně nabízet aktivity, do kterých se můžete v roce 2019 zapojit.

 

1. Semináře pro programové pracovníky poskytovatelů EVVO a EP

a) Seminář pro začínající lektory - Rozcestník začínajícího lektora, Praha, Toulcův dvůr, 16. - 18. září 2019

PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO, KAPACITA NAPLNĚNA.

b) Seminář pro pokročilé lektory - Jak postavit dobrý ekologický výukový program, Ochoz u Brna, Kaprálův mlýn, Středisko ekologické výchovy, 19. - 21. listopadu 2019

PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO, KAPACITA NAPLNĚNA.

c) Seminář pro pokročilé lektory - Jak vzdělávat a metodicky podporovat pedagogy v rámci EVVO, Horní Maršov, DOTEK, SEVER, 13. - 15. listopadu 2019

Pozvánku a přihlášku ke stažení naleznete dole pod logem MŽP. MÁME POSLEDNÍ 2 VOLNÁ MÍSTA.

d) Seminář pro přípravu výukových programů i poskytování poradenství - Environmentální provoz domácností a institucí, Hostětín, Centrum Veronica, 9. - 11. září 2019

SEMINÁŘ PROBĚHL.

e) Seminář pro začínající lektory 2 - Rozcestník začínajícího lektora, Praha, Toulcův dvůr, 14. - 16. října 2019

Pozvánku a přihlášku na vyžádání, po dohodě přijetí za cenu 3 000 Kč, seminář je NEDOTOVANÝ. 

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

2. Metodická podpora a poradenství pro činnost poskytovatelů EVVO a EP

KAPACITA NABÍDKY JE PRO ROK 2019 VYČERPÁNA. LZE SE PŘIHLÁSIT JIŽ POUZE JAKO NÁHRADNÍK, ČI PŘEDBĚŽNĚ NA ROK 2020.

Cílem aktivity je výměna zkušeností a šíření dobré praxe mezi organizacemi v oboru. Poradenské akce mohou probíhat buď formou návštěvy konzultanta z vámi vybrané organizace u vás jako příjemce poradenství, anebo naopak můžete vyslat své pracovníky (i více osob z jedné organizace) na stáž do organizace, od které chcete načerpat zušenosti a inspiraci. 

Text celé výzvy ke stažení dole na stránce pod logem MŽP. 

a) Návstěva konzultanta ve vaší organizaci

Zájemce o konzultaci si sám vybere organizaci, resp. jejího pracovníka, od které by rád získal zkušenosti související s činností organizace působící v EVVO a tuto organizaci kontaktuje. (Může se typicky jednat o vedoucího jiné organizace, zkušeného lektora programů EVVO, účetní apod. Pokud si nevíte rady, zavolejte nám, pomůžeme vám vhodného konzultanta najít). S konzultantem vytvoříte stručný záměr poradenské návštěvy. Záměr vyplníte do přílohy (P1_strucny_zamer_poradenska_navsteva) a odešlete ke schválení na kutackova@pavucina-sev.cz. Po jeho schválení je možné konzultaci zrealizovat.

Podmínkou je, aby celková doba konzultace trvala minimálně 6 hodin.

Po uskutečnění návštěvy vypracuje příjemce spolu s poskytovatelem konzultace zprávu (P2_souhrnna_zprava_poradenska_navsteva). Zprávu podepíší obě strany a zašlou v listinné podobě na adresu Pavučiny (SSEV Pavučina, z. s. , Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, Nové Město). Lze také doručit elektronicky s kvalifikovanými elektronickými podpisy.

P1 a P2 ke stažení dole na stránce pod logem MŽP. 

Odměnu za konzultaci ve výši 5 400 Kč fakturuje Pavučině organizace, která poskytovala prostřednictvím svého pracovníka konzultaci. Uvedená částka slouží k úhradě veškerých nákladů spojených s konzultací včetně případných cestovních náhrad. Fakturační údaje Pavučina zašle po obdržení a schválení zprávy.

Konzultace musí proběhnout nejpozději do 13. prosince 2019.

 

b) Stáže Vašich pracovníků ve vybraných organizacích působících v EVVO

Druhou formou poradenského servisu jsou stáže. Obdobně jako u konzultací i v případě stáží si sami vyberete organizaci, ve které byste rádi uskutečnili stáž. Stáž může trvat 1 – 2 dny a mohou se jí účastnit 1 – 3 stážisté z vaší organizace.

S vybranou organizací si domluvíte termín a všechny organizační záležitosti týkající se stáže a vytvoříte stručný záměr stáže. Záměr vyplníte do přílohy (P3_strucny_zamer_staze) a odešlete ke schválení na kutackova@pavucina-sev.cz Po jeho schválení je možné stáž zrealizovat.

Po uskutečnění stáže vypracují účastníci spolu s přijímající organizací zprávu (P4_souhrnna_zprava_staze). Zprávu podepíší obě strany (účastníci i zástupce přijímající organizace) a zašlou v listinné podobě na adresu Pavučiny (SSEV Pavučina, z. s. , Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, Nové Město). Lze také doručit elektronicky s kvalifikovanými elektronickými podpisy.

P3 a P4 ke stažení dole na stránce pod logem MŽP. 

Organizace přijímající stážisty obdrží od Pavučiny odměnu ve výši 5 400 Kč za každý den pobytu stážisty/stážistů z jedné vysílající organizace. Každý den stáže musí proběhnout alespoň 6 hodin ukázek, náslechů, konzultací a jiné prezentace činnosti hostující organizace. Náklady spojené s cestou a ubytováním stážisty/stážistů do místa stáže hradí vysílající organizace nebo stážista. Fakturační údaje Pavučina zašle po obdržení a schválení zprávy.

Stáž musí proběhnout nejpozději do 13. prosince 2019

Koordinátorka aktivity Jana Kutáčková, kutackova@pavucina-sev.cz, +420 720 077 069

 

3. Veletrh ekologické výchovy, 26. ročník

Termín konání: 26. - 29. srpna 2019

Místo konání: Hejnice a Liberec

Realizátor: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje ve spolupráci se SEV DIVIZNA

VELETRH PROBĚHL

Koordinátor aktivity Martin Modrý, martin.modry@strevlik.cz

 

4. Evaluace programů poskytovatelů EV

Aktivitu realizuje Spora z. s., evaluován je program Ekocentra Koniklec. 

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

5. Certifikace poskytovatelů EVVO

Podrobný popis systému certifikace a přehled certifikovaných organizací je uveden na www.certifikace-sev.cz

O certifikaci v roce 2019 požádaly organizace Lipka a Muzeum Říčany. Kapacita aktivity je naplněna. Případný zájem konzultujte s koordinátorem aktivity.

Koordinátor aktivity Václav Broukal, broukal@pavucina-sev.cz, +420 733 615 877

 

6. Národní konference EVVO a EP

3. Národní konference se bude konat dne 10. října 2019 v Brně. 

Přihlašování je možné na http://konference-evvo.cz/

Koordinátorka aktivity Hana Korvasová, hana.korvasova@lipka.cz

 

7. Krajské konference MRKEV a Mrkvička

Termíny konferencí pro mateřské školy (Mrkvička): 

Jihočeský – realizátor Cassiopeia, termín konání 23. 10., Cassiopeia

Jihomoravský - realizátor Lipka, termín konání 25. 10., Brno, sál Veřejného ochránce práv

Královéhradecký - realizátor SEVER, termín konání 8. 11., Hradec Králové, Krajský úřad 

Olomoucký - realizátor Sluňákov ve spolupráci s Krajským úřadem, termín konání 6. 11., Sluňákov, Horka nad Moravou

Praha - realizátor Botič, termín konání 24. 10., Praha, Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Vysočina – realizátor Chaloupky, termín konání 6. 11., Centrum Pod Povrch, Jihlava

Zlínský – realizátor Alcedo ve spolupráci s Lískou, termín konání 11. 10., Hájenka, Semetín

 

Termíny konferencí pro základní a střední školy (MRKEV): 

Jihočeský – realizátor Cassiopeia, termín konání 13. 11. , Cassiopeia

Jihomoravský - realizátor Lipka, termín konání 24. 10., Brno, sál Veřejného ochránce práv

Královéhradecký - realizátor SEVER, termín konání 22. 11., Hradec Králové

Liberecký – realizátor DIVIZNA, termín konání 14. 11.

Olomoucký - realizátor Sluňákov ve spolupráci s Krajským úřadem, termín konání 5. 11., Sluňákov, Horka nad Moravou

Praha - realizátor Botič, termín konání 24. 10., Praha, Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Vysočina – realizátor Chaloupky, termín konání 7. 11., Centrum Pod Povrch, Jihlava

Zlínský – realizátor Alcedo ve spolupráci s Lískou, termín konání 14. 11., Univerzita T. Bati, Zlín

 

Termíny konferencí pro mateřské, základní a střední školy (Mrkvička i MRKEV společně): 

Pardubický - realizátor Ekocentrum PALETA, termín konání 23. 10., Natura Park, Pardubice

Středočeský - realizátor Podblanické ekocentrum, termín konání 14. 11., Vlašim, Podblanické ekocentrum

Ústecký - realizátor SEVER, Litoměřice, termín konání 8. 11., Litoměřice, ZŠ Na Valech

 

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

8. Semináře pro veřejnou správu

Jihomoravský - realizátor Lipka, proběhl dne 18. 6.

Další 2 semináře připravujeme ve spolupráci se SEVER a DIVIZNA, STEP.

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108