motiv

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE V EVVO

Mezi Ministerstvem životního prostředí a Sítí středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

Dlouhodobá spolupráce v EVVO (zakotvená ve smlouvě na léta 2017-2018) vychází z potřeby systémového rozvoje oblasti EVVO a představuje důležitý nástroj pro naplňování Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025, který byl schválen usnesením vlády č. 652 z 20. července 2016.

Na této stránce budeme průběžně nabízet aktivity, do kterých se můžete v roce 2018 zapojit.

 

1. Vzdělávání pracovníků poskytovatelů EVVO, školení o přípravě a realizaci ozdravných pobytů

Seminář pro začínající lektory v termínu 17. - 19. října 2018, Velká přednášková místnost na Toulcově dvoře, Praha. Pozvánku a přihlášku naleznete níže ke stažení (u loga MŽP) - seminář je obsazen.

Seminář pro pokročilé lektory v termínu 29. - 31. října 2018, DOTEK, Horní Maršov na téma Hry v environmentální výchově Pozvánku a přihlášku naleznete níže ke stažení (u loga MŽP) - seminář je obsazen.

 

Školení o přípravě a realizaci ozdravných pobytů proběhne ve dvou termínech:

2. - 4. října 2018, Ekocentrum Trkmanka, Velké Pavlovice (realizátor Lipka, Brno) - školení je obsazeno.

24. - 26. října 2018, Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov (realizátor SEVER, Horní Maršov). Po dohodě je možné se ještě přihlásit.

Školení je realizováno na základě vyhlášených podmínek výzvy č. 13/2017 v rámci NPŽP, pro podporovanou aktivitu Národní síť EVVO - podpora denních a pobytových výukových programů a školení. Cílem výzvy je zlepšit znalosti a dovednosti žáků v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím ozdravných pobytů.

Účast na školení je nezbytná pro příjemce, kteří realizují na ozdravném pobytu povinný EVVO program pomocí vlastních učitelů školy a nemají do doby zahájení ozdravných pobytů kvalifikovaného "koordinátora EVVO školy".

Pozvánku a přihlášku naleznete níže ke stažení (u loga MŽP).

Koordinátorka aktivity semináře a školení, Blanka Toušková, e-mail: info@pavucina-sev.cz, telefon: +420 721 133 108.

 

2. Poradenský servis a stáže pro poskytovatele EVVO

Poradenský servis a stáže jsou pro rok 2018 OBSAZENY. Pokud se budete evidovat, již jako náhradníci.

Poradenské akce mohou probíhat buď formou návštěvy konzultanta z vámi vybrané organizace u vás jako příjemce poradenství, anebo naopak můžete vyslat své pracovníky (i více osob z jedné organizace) na stáž do organizace, od které chce načerpat zkušenosti inspiraci. Způsob výběru konzultantů a organizací pro stáže jsou popsány dále.

Návštěva konzultanta ve vaší organizaci

Zájemce o konzultaci si sám vybere organizaci, resp. jejího pracovníka, od které by rád získal zkušenosti související s činností organizace působící v EVVO a tuto organizaci kontaktuje. (Může se typicky jednat o vedoucího jiné organizace, zkušeného lektora programů EVVO, účetní apod.) Je možné také využít seznam konzultantů, kteří tuto službu poskytovali v minulých letech. Jejich seznam je uveden pod tímto odkazem: [Seznam konzultantů]. V případě, že máte zájem o konzultanta ze seznamu, je třeba nejprve kontaktovat Pavučinu, která tohoto konzultanta případně zprostředkuje. S konzultantem vytvoříte stručný záměr poradenské návštěvy. Záměr vyplníte do webového formuláře dostupného prostřednictvím tohoto odkazu: [ZÁMĚR]. Po jeho schválení je možné konzultaci zrealizovat.

Podmínkou je, aby celková doba konzultace trvala minimálně 6 hodin.

Po uskutečnění návštěvy vypracuje příjemce spolu s poskytovatelem konzultace zprávu, jejíž formulář je uveden pod tímto odkazem: [ZPRÁVA]. Zprávu podepíší obě strany a zašlou v listinné podobě na adresu Pavučiny. Lze také doručit elektronicky s kvalifikovanými elektronickými podpisy.

Odměnu za konzultaci ve výši 5 400 Kč fakturuje Pavučině organizace, která poskytovala prostřednictvím svého pracovníka konzultaci. Uvedená částka slouží k úhradě veškerých nákladů spojených s konzultací včetně případných cestovních náhrad. Fakturační údaje Pavučina zašle po obdržení a schválení zprávy.

Konzultace musí proběhnout do 16. prosince 2018.

Stáže Vašich pracovníků ve vybraných organizacích působících v EVVO

Druhou formou poradenského servisu jsou stáže. Obdobně jako u konzultací i v případě stáží si sami vyberete organizaci, ve které byste rádi uskutečnili stáž. Stáž může trvat 1 – 3 dny a mohou se jí účastnit 1 – 3 stážisté z vaší organizace.

S vybranou organizací si domluvíte termín a všechny organizační záležitosti týkající se stáže a vytvoříte stručný záměr stáže. Záměr vyplníte do webového formuláře dostupného prostřednictvím tohoto odkazu: [ZÁMĚR]. Po jeho schválení je možné stáž zrealizovat.

Po uskutečnění stáže vypracují účastníci spolu s přijímající organizací zprávu, jejíž formulář je uveden pod tímto odkazem: [ZPRÁVA]. Zprávu podepíší obě strany (účastníci i zástupce přijímající organizace) a zašlou v listinné podobě na adresu Pavučiny. Lze také doručit elektronicky s kvalifikovanými elektronickými podpisy.

Organizace přijímající stážisty obdrží od Pavučiny odměnu ve výši 5 400 Kč za každý den pobytu stážisty/stážistů z jedné vysílající organizace. Každý den stáže musí proběhnout alespoň 6 hodin ukázek, náslechů, konzultací a jiné prezentace činnosti hostující organizace. Náklady spojené s cestou a ubytováním stážisty/stážistů do místa stáže hradí vysílající organizace nebo stážista. Fakturační údaje Pavučina zašle po obdržení a schválení zprávy.

Stáž musí proběhnout do 16. prosince 2018.

Kontaktní údaje

Bližší informace podá:

Václav Broukal, tel.: 733 615 877, e-mail: broukal@pavucina-sev.cz

Adresa pro zasílání zpráv z konzultací a stáží: SSEV Pavučina, z. s., Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha 1.

 

3. Veletrh ekologické výchovy - 25. ročník

Termín konání: 4. - 7. září 2018

Místo konání: Chaloupky, Kněžice u Jihlavy

Realizátor: Chaloupky ve spolupráci s TEREZOU.

Registrace do systému a přihlašování na akci (na programy, jídlo a ubytování)

http://e-bedrnik.cz/rubrika/140-Veletrhy-a-seminare-VELETRH-2018/index.htm

Účastnický poplatek bude fakturován pořadatelskou organizací na základě Vaší registrace:

0-1 noc: člen Pavučiny 600 Kč / ostatní 1 200 Kč

2 noci: člen Pavučiny 800 Kč /ostatní 1 600 Kč

3 noci: člen Pavučiny 1 000 Kč / ostatní 2 000 Kč

U ubytování platí, že kdo si dřív lehne, vybere si. Cena je stejná jak v posteli s nebesy, tak ve spacáku pod nebesy. Za ložní prádlo bude vybírán poplatek na místě ve výši 50 Kč, ale můžete si přivést vlastní. Kapacita veletrhu není omezena, raději postavíme další křídlo :-) nebo vás ubytujeme v dalších stanech.

PROGRAM - letos se snažíme o náročnější program, není to akce výhradně pro začínající lektory, ale pro VŠECHNY, přijďte si to prostě užít. Téma je úzce zaměřeno na výuku, výchovu venku v terénu, přírodě, zahradě, městě...Snažili jsme se udělat nabídku co nejpestřeji včetně diskuzí a příkladů ze zahraničí.

Programová přání a stížnosti (a kde jsou ty výukové programy, proč jen učení venku, rád/a bych taky něco nabídl/a) - kontaktní osoba: Martin Kříž, martin.kriz@chaloupky.cz

Komunikace s lektory (chci dataprojektor, flipchart, méně účastníků, rozmyslel/a jsem/jsme si to a nepřijedu, rád/a bych vyšší lektorné...) - kontaktní osoba: Vendula Šimková, vendula.simkova@chaloupky.cz

Komunikace s účastníky (můžu mít s sebou psa, děti, manželku, dostanu v jídelně přídavek, jak se tam jede, chci slevu...) - kontaktní osoba: Martina Munduchová, martina.munduchova@chaloupky.cz

 

4. Vzdělávání pracovníků poskytovatelů EVVO v oblasti vyhodnocování programů

Semináře se v roce 2018 nebudou konat.

 

5. Evaluace ekologických výukových programů

Akvitita již proběhla.

Více informací: Václav Broukal, broukal@pavucina-sev.cz, telefon: +420 733 615 877.

 

6. Certifikace poskytovatelů EVVO

Podrobný popis systému certifikace a přehled certifikovaných organizací je uveden na www.certifikace-sev.cz

Pro další informace ohledně přihlašování, kontaktujte Václava Broukala, koordinátora aktivity certifikace, e-mail: broukal@pavucina-sev.cz, telefon: +420 733 615 877.

 

7. Konference výměny dobré praxe mezi poskytovateli EVVO

2. Národní konference MĚNÍME SVĚT? se bude konat dne 10. října 2018 v Univerzitním kině Scala, Brno (před zahájením Ekofilmu, který probíhá 11.- 13. října).

Informace o programu a přihlašování najdete od 25. srpna na adrese: http://www.konference-evvo.cz

Téma 2. Národní konference vymezují tři otázky:

- Čím jsme za poslední desetiletí prošli a co jsme dokázali?

- Co přinášíme do společnosti, našim cílovým skupinám?

- Jakým současným výzvám čelíme? Co se mění jaké jsou potřeby? Kudy dál?

 Hlavním realizátorem je Lipka. Pro další informace kontaktujte Hanu Korvasovou, hana.korvasova@lipka.cz

 

8. Krajské konference MRKEV a Mrkvička

Liberecký kraj - Mrkvička - 5. dubna, Živá školka, Krajská vědecká knihovna v Liberci

Liberecký kraj - MRKEV - 14. listopadu, Učitelé učitelům aneb "otevřená inspirativní kavárna", SEV DIVIZNA, Liberec

Olomoucký kraj - MRKEV - 6. listopadu, Sluňákov, Horka nad Moravou

Olomoucký kraj - Mrkvička - 7. listopadu,Sluňákov, Horka nad Moravou

Zlínský kraj - MRKEV - 15. listopadu, Univerzita T. Bati, Zlín

Zlínský kraj - Mrkvička - 17. - 18. října, Semetín, Terénní středisko Alceda

Královéhradecký kraj - Mrkvička - 8. listopadu, Kapradíčko, Krajský úřad v Hradci Králové

Královéhradecký kraj - MRKEV - 23. listopadu, Kapradí, Vila Čerych, Česká Skalice

Kraj Praha - Mrkvička - 23. října, Toulcův dvůr, Praha

Kraj Praha - MRKEV - 24. října, Toulcův dvůr, Praha

Kraj Vysočina - MRKEV a Mrkvička - 1. listopadu, Dům dětí, Jihlava

Jihočeský kraj - Mrkvička - 17. října, Krajský úřad, České Budějovice

Jihočeský kraj - MRKEV - 14. listopadu, Krajský úřad, České Budějovice

Ústecký kraj - MRKEV a Mrkvička - 9. listopadu, ZŠ Na Valech, Litoměřice

Jihomoravský kraj - MRKEV - 15. října, Brno, téma - Učíme se venku

Jihomoravský kraj - Mrkvička - 18. října, Brno, téma - Příroda - školka pod širým nebem

Pardubický kraj - MRKEV a Mrkvička - 6. listopadu, ABC Klub, Pardubice

Středočeský kraj - MRKEV a Mrkvička - 7. listopadu, Podblanické ekocentrum, Vlašim

Plzeňský kraj - MRKEV a Mrkvička - 23. listopadu, KCVJŠ, Plzeň

 

Pro další informace kontaktujte Blanku Touškovou, koordinátorku aktivity konference, e-mail: info@pavucina-sev.cz, telefon: +420 721 133 108.