motiv

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE V EVVO

Mezi Ministerstvem životního prostředí a Sítí středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

Dlouhodobá spolupráce v EVVO (zakotvená ve smlouvě na léta 2019-2021) vychází z potřeby systémového rozvoje oblasti EVVO a představuje důležitý nástroj pro naplňování Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025, který byl schválen usnesením vlády č. 652 z 20. července 2016.

Na této stránce budeme průběžně nabízet aktivity, do kterých se můžete v roce 2021 zapojit.

 

1. Semináře pro programové pracovníky poskytovatelů EVVO a EP

a) Všeobecný seminář pro začínající lektory - Rozcestník začínajícího lektora, Praha, Toulcův dvůr, 29. září - 1. října 2021

Již byl realizován.

b) Seminář pro pokročilé lektory - Jak postavit dobrý ekologický výukový program, Ochoz u Brna, Kaprálův mlýn, Středisko ekologické výchovy, 1. - 3. listopadu 2021. Z DŮVODU MALÉHO POČTU ZÁJEMCŮ BYL SEMINÁŘ ZRUŠEN.

c) Seminář pro začínající lektory - Jak sestavit ekopobyt, tvorba pobytového programu, Horní Maršov, DOTEK, SEVER, 3. - 5. listopadu 2021

Již byl realizován.

d) Seminář pro všechny, kdo chtějí učite venku - Učime se venku, Kněžice, Chaloupky, nabízí TEREZA a Chaloupky, 13. - 15. prosince 2021. Z DŮVODU MALÉHO POČTU ZÁJEMCŮ BYL SEMINÁŘ ZRUŠEN.

e) Seminář pro pokročilé lektory - Když rozvoj, tak týmový, Praha, Toulcův dvůr, 15. - 16. července 2021. Z DŮVODU MALÉHO POČTU ZÁJEMCŮ BYL SEMINÁŘ ZRUŠEN.

f) Seminář pro pedagogy, vedoucí kroužků a ekocenter - Tajemství louky, Ekocentrum Nová Lhota, nabízí Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, 8. - 9. června 2021. Z DŮVODU MALÉHO POČTU ZÁJEMCŮ BYL SEMINÁŘ ZRUŠEN.

 g) Seminář pro začínající lektory - Tělo, základní nástroj lektora, lektorské dovednosti, Praha, Toulcův dvůr, 1. - 2. listopadu 2021

Již byl realizován. 

h) Seminář pro pokročilé lektory - Jak na místně zakotvené učení a projekty s nim spojené, Horní Maršov, DOTEK, SEVER, 20. - 22. října 2021. Z DŮVODU MALÉHO POČTU ZÁJEMCŮ BYL SEMINÁŘ ZRUŠEN.

i) Seminář pro pedagogy, vedoucí kroužků a ekocenter - Neztrácejme půdu pod nohama, Ekocentrum Nová Lhota, nabízí Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, 14. - 15. září 2021.  Z DŮVODU MALÉHO POČTU ZÁJEMCŮ BYL SEMINÁŘ ZRUŠEN.

j) Seminář pro pokročilé lektory a další programové pracovníky ekocenter - Učíme (se) o klimatické krizi, Praha, Toulcův dvůr, nabízí TEREZA, 8. - 10. listopadu 2021 

SEMINÁŘ BYL ZRUŠEN Z DŮVODU KARANTÉNY LEKTORA. 

k) Seminář pro programové pracovníky zaměřené na EVVO a ekologické poradenství - Ekoporadny - Přírodní bohatství v našich zahradách, Vlašim, Podblanické ekocentrum, 18. - 19. září 2021.  Z DŮVODU MALÉHO POČTU ZÁJEMCŮ BYL SEMINÁŘ ZRUŠEN.

l) Seminář pro pracovníky a vedoucí ekoporaden - Ekoporadny - Jak na přírodní a školní zahrady, Lipka, Kamenná 12. srpna 2021.  Z DŮVODU MALÉHO POČTU ZÁJEMCŮ BYL SEMINÁŘ ZRUŠEN. 

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

2. Metodická podpora a poradenství pro činnost poskytovatelů EVVO a EP

Cílem aktivity je výměna zkušeností a šíření dobré praxe mezi organizacemi v oboru. Poradenské akce mohou probíhat buď formou návštěvy konzultanta z vámi vybrané organizace u vás jako příjemce poradenství, anebo naopak můžete vyslat své pracovníky (i více osob z jedné organizace) na stáž do organizace, od které chcete načerpat zušenosti a inspiraci. 

Text celé výzvy ke stažení dole na stránce pod logem MŽP. 

a) Návstěva konzultanta ve vaší organizaci

Zájemce o konzultaci si sám vybere organizaci, resp. jejího pracovníka, od které by rád získal zkušenosti související s činností organizace působící v EVVO a tuto organizaci kontaktuje. (Může se typicky jednat o vedoucího jiné organizace, zkušeného lektora programů EVVO, účetní apod. Pokud si nevíte rady, zavolejte nám, pomůžeme vám vhodného konzultanta najít). S konzultantem vytvoříte stručný záměr poradenské návštěvy. Záměr vyplníte do přílohy (P1_strucny_zamer_poradenska_navsteva) a odešlete ke schválení na kutackova@pavucina-sev.cz. Po jeho schválení je možné konzultaci zrealizovat.

Podmínkou je, aby celková doba konzultace trvala minimálně 6 hodin.

Po uskutečnění návštěvy vypracuje příjemce spolu s poskytovatelem konzultace zprávu (P2_souhrnna_zprava_poradenska_navsteva). Zprávu podepíší obě strany a zašlou v listinné podobě na adresu Pavučiny (SSEV Pavučina, z. s. , Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, Nové Město). Lze také doručit elektronicky s kvalifikovanými elektronickými podpisy.

P1 a P2 ke stažení dole na stránce pod logem MŽP. 

Odměnu za konzultaci ve výši 5 400 Kč fakturuje Pavučině organizace, která poskytovala prostřednictvím svého pracovníka konzultaci. Uvedená částka slouží k úhradě veškerých nákladů spojených s konzultací včetně případných cestovních náhrad. Fakturační údaje Pavučina zašle po obdržení a schválení zprávy.

Konzultace musí proběhnout nejpozději do 10. prosince 2021.

 

b) Stáže Vašich pracovníků ve vybraných organizacích působících v EVVO

Druhou formou poradenského servisu jsou stáže. Obdobně jako u konzultací i v případě stáží si sami vyberete organizaci, ve které byste rádi uskutečnili stáž. Stáž může trvat 1 – 2 dny a mohou se jí účastnit 1 – 3 stážisté z vaší organizace.

S vybranou organizací si domluvíte termín a všechny organizační záležitosti týkající se stáže a vytvoříte stručný záměr stáže. Záměr vyplníte do přílohy (P3_strucny_zamer_staze) a odešlete ke schválení na kutackova@pavucina-sev.cz Po jeho schválení je možné stáž zrealizovat.

Po uskutečnění stáže vypracují účastníci spolu s přijímající organizací zprávu (P4_souhrnna_zprava_staze). Zprávu podepíší obě strany (účastníci i zástupce přijímající organizace) a zašlou v listinné podobě na adresu Pavučiny (SSEV Pavučina, z. s. , Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, Nové Město). Lze také doručit elektronicky s kvalifikovanými elektronickými podpisy.

P3 a P4 ke stažení dole na stránce pod logem MŽP. 

Organizace přijímající stážisty obdrží od Pavučiny odměnu ve výši 5 400 Kč za každý den pobytu stážisty/stážistů z jedné vysílající organizace. Každý den stáže musí proběhnout alespoň 6 hodin ukázek, náslechů, konzultací a jiné prezentace činnosti hostující organizace. Náklady spojené s cestou a ubytováním stážisty/stážistů do místa stáže hradí vysílající organizace nebo stážista. Fakturační údaje Pavučina zašle po obdržení a schválení zprávy.

Stáž musí proběhnout nejpozději do 10. prosince 2021

Koordinátorka aktivity Jana Kutáčková, kutackova@pavucina-sev.cz, +420 720 077 069

 

3. Veletrh ekologické výchovy, 28. ročník

Veletrh proběhl ve dnech 2. - 5. září 2021 v Prachaticích. 

Organizátoři: Chaloupky, DDM Horažďovice, DDM Prachatice (CEV Dřípatka) a Národní park Šumava.

Téma: POJĎTE NA TO OD LESA.

 https://www.chaloupky.cz/veletrh/

Koordinátor aktivity Tomáš Pollak, pollak.ddm@gmail.com, +420 606 880 502

 

4. Evaluace programů poskytovatelů EV

Proběhlo. Spora z. s., evaluovala program Botiče z Toulcova dvora v Praze. 

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

5. Certifikace poskytovatelů EVVO

Podrobný popis systému certifikace a přehled certifikovaných organizací je uveden na www.certifikace-sev.cz

Koordinátor aktivity Václav Broukal, broukal@pavucina-sev.cz, +420 733 615 877

 

6. Národní konference EVVO a EP

Pátý ročník Národní konference EVVO a environmentálního poradenství, tentokrát s názvem:

Krajina pro život

Program se snažíme poskládat tak, aby se účastníci seznámili s krajinou z nejrůznějších pohledů - lesnického, zemědělského, ekologického, estetického, praktického či ochranářského. Hlavním smyslem setkání by měla být inspirace pro vzdělavatele, tedy proč a jak o krajině učit. Součástí bude předání ceny Ekopublika 2020. Akce se uskuteční v den zahájení festivalu Ekofilm.

Pokud máte zájem se konference zúčastnit a setkat se s řadou spřízněných duší, zapište si prosím do diáře:

Čtvrtek 21. 10. 2021 od 9.00 do 17.00 hodin, Hotel International Brno

Odkaz na konferenční stránkyhttp://www.konference-evvo.cz,kde najdete program a možnost se registrovat k účasti.

Koordinátorka aktivity Hana Korvasová, hana.korvasova@lipka.cz

 

7. Krajské konference MRKEV a Mrkvička

Termíny konferencí pro mateřské, základní a střední školy s tematikou EVVO pro rok 2021: 

 

Mateřské školy: 

Zlínský - Líska ve spolupráci s ALCEDO, Semetín, Formy a metody výuky k rozvoji přírodovědné gramotnosti v MŠ (polytechnické vzdělávání), 14. října

Jihočeský - Cassiopeia, České Budějovice, 10. listopadu

Olomoucký - Sluňákov ve spolupráci s KÚ, online, 11. března

Praha - Botič, Toulcův dvůr, Zahrada plná života a dětí, 5. října

Jihomoravský - Lipka, Administrativní a školicí centrum, Cejl 73 Brno, Jak se do lesa volá, 15. října

Královéhradecký - SEVER Hradec Králové, 14. října

Vysočina - Chaloupky, 3. listopadu

 

Základní a střední školy: 

Zlínský - Líska ve spolupráci s ALCEDO, online, 3. června

Jihočeský - Cassiopeia, České Budějovice, 11. listopadu

Olomoucký - Sluňákov ve spolupráci s KÚ, online, 10. března

Praha - Botič, Toulcův dvůr, Zacyklený odpad, 6. října

Středočeský - Podblanické ekocentrum Vlašim, online, 15. dubna

Královéhradecký - SEVER Horní Maršov, Česká lesnická akademie Trutnov, 8. října

Jihomoravský - Lipka, Administrativní a školicí centrum, Cejl 73 Brno, Není čas klimbat, pojďme učit o klimatické změně, 14. října

Liberecký - DIVIZNA, Liberece, 4. listopadu

Plzeňský - Ametyst ve spolupráci s KÚ, 4. listopadu

Vysočina - Chaloupky, 4. listopadu

 Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

8. Semináře pro veřejnou správu

30. září, 9 - 15 hodin, Praktická ukázka opatření financovaných z krajinotvorných programů v CHKO Křivoklátsko

17. září, SEVER, Horní Maršov

23. září, 8 - 14 hodin, Exkurze LIKO-S

7. října, Národní park Podyjí

 

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

9. Podpora účastnického poplatku pro 11. světový kongres environmentální výchovy - Budování mostů v době klimatické naléhavosti, 14. - 18. března 2022 (WEEC), Praha


Světová konference EVVO v Praze je výjimečnou příležitostí pro vaše vzdělávání i síťování. Stejná akce se u nás už nebude opakovat, protože na každém místě se koná jen jednou. Do Česka zavítá téměř kompletní špička expertů na EVVO, klimatické vzdělávání, místně zakotvené učení apod. z celého světa. 

Jak vás můžeme podpořit? Podmínkou je zpracování výstupů dle dané osnovy. 

Kontaktujte koordinátorku aktivity Blanku Touškovou, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108.