motiv

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE V EVVO

Mezi Ministerstvem životního prostředí a Sítí středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

Dlouhodobá spolupráce v EVVO (zakotvená ve smlouvě na léta 2019-2021) vychází z potřeby systémového rozvoje oblasti EVVO a představuje důležitý nástroj pro naplňování Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025, který byl schválen usnesením vlády č. 652 z 20. července 2016.

Na této stránce budeme průběžně nabízet aktivity, do kterých se můžete v roce 2019 zapojit.

 

1. Semináře pro programové pracovníky poskytovatelů EVVO a EP

Připravujeme

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

2. Metodická podpora a poradenství pro činnost poskytovatelů EVVO a EP

Připravujeme

Koordinátorka aktivity Jana Kutáčková, kutackova@pavucina-sev.cz, +420 720 077 069

 

3. Veletrh ekologické výchovy, 26. ročník

Termín konání: 26. - 29. srpna 2019

Místo konání: Hejnice a Liberec

Realizátor: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje ve spolupráci se SEV DIVIZNA

Další informace připravujeme 

Koordinátor aktivity Martin Modrý, martin.modry@strevlik.cz

 

 

4. Evaluace programů poskytovatelů EV

Připravujeme

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

5. Certifikace poskytovatelů EVVO

Podrobný popis systému certifikace a přehled certifikovaných organizací je uveden na www.certifikace-sev.cz

Připravujeme

Koordinátor aktivity Václav Broukal, broukal@pavucina-sev.cz, +420 733 615 877

 

6. Národní konference EVVO a EP

3. Národní konference se bude konat dne 10. října 2019 v Brně. 

Připravujeme

Koordinátorka aktivity Hana Korvasová, hana.korvasova@lipka.cz

 

7. Krajské konference MRKEV a Mrkvička

Připravujeme

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

8. Semináře pro veřejnou správu

Připravujeme

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108