motiv

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE V EVVO

Mezi Ministerstvem životního prostředí a Sítí středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.

Dlouhodobá spolupráce v EVVO (zakotvená ve smlouvě na léta 2019-2021) vychází z potřeby systémového rozvoje oblasti EVVO a představuje důležitý nástroj pro naplňování Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025, který byl schválen usnesením vlády č. 652 z 20. července 2016.

Na této stránce budeme průběžně nabízet aktivity, do kterých se můžete v roce 2019 zapojit.

 

1. Semináře pro programové pracovníky poskytovatelů EVVO a EP

a) Seminář pro začínající lektory - Rozcestník začínajícího lektora, Praha, Toulcův dvůr, 16. - 18. září 2019

PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO, KAPACITA NAPLNĚNA.

b) Seminář pro pokročilé lektory - Jak postavit dobrý ekologický výukový program, Ochoz u Brna, Kaprálův mlýn, Středisko ekologické výchovy, 19. - 21. listopadu 2019

PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO, KAPACITA NAPLNĚNA.

c) Seminář pro pokročilé lektory - Jak vzdělávat a metodicky podporovat pedagogy v rámci EVVO, Horní Maršov, DOTEK, SEVER, 13. - 15. listopadu 2019

PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO, KAPACITA NAPLNĚNA.

d) Seminář pro přípravu výukových programů i poskytování poradenství - Environmentální provoz domácností a institucí, Hostětín, Centrum Veronica, 9. - 11. září 2019

SEMINÁŘ PROBĚHL.

e) Seminář pro začínající lektory 2 - Rozcestník začínajícího lektora, Praha, Toulcův dvůr, 14. - 16. října 2019

Pozvánku a přihlášku na vyžádání, po dohodě přijetí za cenu 3 000 Kč, seminář je NEDOTOVANÝ. 

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

2. Metodická podpora a poradenství pro činnost poskytovatelů EVVO a EP

KAPACITA NABÍDKY JE PRO ROK 2019 VYČERPÁNA. LZE SE PŘIHLÁSIT JIŽ POUZE JAKO NÁHRADNÍK, ČI PŘEDBĚŽNĚ NA ROK 2020.

Cílem aktivity je výměna zkušeností a šíření dobré praxe mezi organizacemi v oboru. Poradenské akce mohou probíhat buď formou návštěvy konzultanta z vámi vybrané organizace u vás jako příjemce poradenství, anebo naopak můžete vyslat své pracovníky (i více osob z jedné organizace) na stáž do organizace, od které chcete načerpat zušenosti a inspiraci. 

Text celé výzvy ke stažení dole na stránce pod logem MŽP. 

a) Návstěva konzultanta ve vaší organizaci

Zájemce o konzultaci si sám vybere organizaci, resp. jejího pracovníka, od které by rád získal zkušenosti související s činností organizace působící v EVVO a tuto organizaci kontaktuje. (Může se typicky jednat o vedoucího jiné organizace, zkušeného lektora programů EVVO, účetní apod. Pokud si nevíte rady, zavolejte nám, pomůžeme vám vhodného konzultanta najít). S konzultantem vytvoříte stručný záměr poradenské návštěvy. Záměr vyplníte do přílohy (P1_strucny_zamer_poradenska_navsteva) a odešlete ke schválení na kutackova@pavucina-sev.cz. Po jeho schválení je možné konzultaci zrealizovat.

Podmínkou je, aby celková doba konzultace trvala minimálně 6 hodin.

Po uskutečnění návštěvy vypracuje příjemce spolu s poskytovatelem konzultace zprávu (P2_souhrnna_zprava_poradenska_navsteva). Zprávu podepíší obě strany a zašlou v listinné podobě na adresu Pavučiny (SSEV Pavučina, z. s. , Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, Nové Město). Lze také doručit elektronicky s kvalifikovanými elektronickými podpisy.

P1 a P2 ke stažení dole na stránce pod logem MŽP. 

Odměnu za konzultaci ve výši 5 400 Kč fakturuje Pavučině organizace, která poskytovala prostřednictvím svého pracovníka konzultaci. Uvedená částka slouží k úhradě veškerých nákladů spojených s konzultací včetně případných cestovních náhrad. Fakturační údaje Pavučina zašle po obdržení a schválení zprávy.

Konzultace musí proběhnout nejpozději do 13. prosince 2019.

 

b) Stáže Vašich pracovníků ve vybraných organizacích působících v EVVO

Druhou formou poradenského servisu jsou stáže. Obdobně jako u konzultací i v případě stáží si sami vyberete organizaci, ve které byste rádi uskutečnili stáž. Stáž může trvat 1 – 2 dny a mohou se jí účastnit 1 – 3 stážisté z vaší organizace.

S vybranou organizací si domluvíte termín a všechny organizační záležitosti týkající se stáže a vytvoříte stručný záměr stáže. Záměr vyplníte do přílohy (P3_strucny_zamer_staze) a odešlete ke schválení na kutackova@pavucina-sev.cz Po jeho schválení je možné stáž zrealizovat.

Po uskutečnění stáže vypracují účastníci spolu s přijímající organizací zprávu (P4_souhrnna_zprava_staze). Zprávu podepíší obě strany (účastníci i zástupce přijímající organizace) a zašlou v listinné podobě na adresu Pavučiny (SSEV Pavučina, z. s. , Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, Nové Město). Lze také doručit elektronicky s kvalifikovanými elektronickými podpisy.

P3 a P4 ke stažení dole na stránce pod logem MŽP. 

Organizace přijímající stážisty obdrží od Pavučiny odměnu ve výši 5 400 Kč za každý den pobytu stážisty/stážistů z jedné vysílající organizace. Každý den stáže musí proběhnout alespoň 6 hodin ukázek, náslechů, konzultací a jiné prezentace činnosti hostující organizace. Náklady spojené s cestou a ubytováním stážisty/stážistů do místa stáže hradí vysílající organizace nebo stážista. Fakturační údaje Pavučina zašle po obdržení a schválení zprávy.

Stáž musí proběhnout nejpozději do 13. prosince 2019

Koordinátorka aktivity Jana Kutáčková, kutackova@pavucina-sev.cz, +420 720 077 069

 

3. Veletrh ekologické výchovy, 26. ročník

Termín konání: 26. - 29. srpna 2019

Místo konání: Hejnice a Liberec

Realizátor: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje ve spolupráci se SEV DIVIZNA

VELETRH PROBĚHL

 

 

4. Evaluace programů poskytovatelů EV

Aktivitu realizuje Spora z. s., evaluován je program Ekocentra Koniklec. 

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

5. Certifikace poskytovatelů EVVO

Podrobný popis systému certifikace a přehled certifikovaných organizací je uveden na www.certifikace-sev.cz

O certifikaci v roce 2019 požádaly organizace Lipka a Muzeum Říčany. Kapacita aktivity je naplněna. Případný zájem konzultujte s koordinátorem aktivity.

Koordinátor aktivity Václav Broukal, broukal@pavucina-sev.cz, +420 733 615 877

 

6. Národní konference EVVO a EP

3. Národní konference se bude konat dne 10. října 2019 v Brně. 

Přihlašování je možné na http://konference-evvo.cz/

Koordinátorka aktivity Hana Korvasová, hana.korvasova@lipka.cz

 

7. Krajské konference MRKEV a Mrkvička

Termíny konferencí pro mateřské školy (Mrkvička): 

Jihočeský – realizátor Cassiopeia, termín konání 23. 10., Cassiopeia

Jihomoravský - realizátor Lipka, termín konání 25. 10., Brno, sál Veřejného ochránce práv

Královéhradecký - realizátor SEVER, termín konání 8. 11., Hradec Králové, Krajský úřad 

Olomoucký - realizátor Sluňákov ve spolupráci s Krajským úřadem, termín konání 6. 11., Sluňákov, Horka nad Moravou

Praha - realizátor Botič, termín konání 24. 10., Praha, Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Vysočina – realizátor Chaloupky, termín konání 6. 11., Centrum Pod Povrch, Jihlava

Zlínský – realizátor Alcedo ve spolupráci s Lískou, termín konání 11. 10., Hájenka, Semetín

 

Termíny konferencí pro základní a střední školy (MRKEV): 

Jihočeský – realizátor Cassiopeia, termín konání 13. 11. , Cassiopeia

Jihomoravský - realizátor Lipka, termín konání 24. 10., Brno, sál Veřejného ochránce práv

Královéhradecký - realizátor SEVER, termín konání 22. 11., Hradec Králové

Liberecký – realizátor DIVIZNA, termín konání 14. 11.

Olomoucký - realizátor Sluňákov ve spolupráci s Krajským úřadem, termín konání 5. 11., Sluňákov, Horka nad Moravou

Plzeňský - realizátor Ametyst ve spolupráci s Krajským úřadem, termín konání 21. 11., Plzeň KCVJŠ

Praha - realizátor Botič, termín konání 24. 10., Praha, Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Vysočina – realizátor Chaloupky, termín konání 7. 11., Centrum Pod Povrch, Jihlava

Zlínský – realizátor Alcedo ve spolupráci s Lískou, termín konání 14. 11., Univerzita T. Bati, Zlín

 

Termíny konferencí pro mateřské, základní a střední školy (Mrkvička i MRKEV společně): 

Pardubický - realizátor Ekocentrum PALETA, termín konání 23. 10., Natura Park, Pardubice

Středočeský - realizátor Podblanické ekocentrum, termín konání 14. 11., Vlašim, Podblanické ekocentrum

Ústecký - realizátor SEVER, Litoměřice, termín konání 8. 11., Litoměřice, ZŠ Na Valech

 

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

8. Semináře pro veřejnou správu

Jihomoravský - realizátor Lipka, proběhl dne 18. 6.

Další 2 semináře připravujeme ve spolupráci se SEVER a DIVIZNA, STEP.

Koordinátorka aktivity Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108