Login:

  

 Heslo:

    

Vítáme Vás na stránkách SSEV Pavučina

SSEV Pavučina vzniklo v roce 1996 na popud organizací poskytujících služby v oblasti ekologické / environmentální výchovy, a to z potřeb vzájemného kontaktu, výměny zkušeností a zastupování společných zájmů.


SSEV Pavučina realizuje řadu projektů a programů celostátního významu, jejichž prostřednictvím naplňuje poslání a stanovy. Na projektech spolupracuje s členskými středisky a s partnery ze státní, podnikatelské i nevládní neziskové sféry. SSEV Pavučina je členem Zeleného kruhu a SKAV.

 

 

 

Portály pro EVVO:


Ekokatalog
Ekopobyt.cz

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Senovážné nám. 24, 116 47 PRAHA 1 e-mail: info@pavucina-sev.cz

mobil: +420 721 133 108 IČ: 65667131  DIČ: CZ65667131